Wybrano nową Przełożoną Generalną i Radę Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus

Dnia 12 stycznia 2023 r., w Domu Macierzystym w Sosnowcu, rozpoczęły się obrady XIX Kapituły Generalnej Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus. Pierwsze dwa dni siostry delegatki poświęciły na formację duchową; kolejne dwa dni przeznaczono na zapoznanie się ze stanem duchowym i materialnym Zgromadzenia i poszczególnych wspólnot, a w dniu dzisiejszym, tj. 17 stycznia 2023 r. odbyły się wybory nowej przełożonej generalnej i zarządu generalnego na kolejną 6-letnią kadencję.

Nową Przełożoną Generalną została s. Wiktoria od św. Michała Archanioła CSCIJ (Renata Szczepańczyk).

Kolejne dni Kapituły poświęcone będą na omawianie istotnych dla Zgromadzenia kwestii dotyczących jego rozwoju duchowego, troski o nowe powołania, dalszego pełnienia przez Zgromadzenie misji w Kościele świętym, zgodnie z charyzmatem Zgromadzenia i rozpatrywanie wniosków skierowanych do Kapituły.

Nowej Matce Generalnej i Jej Radzie życzymy Bożego błogosławieństwa, światła Ducha Świętego i wstawiennictwa Patrona – św. Michała Archanioła.

Posted in Aktualności and tagged , , .