XII Kapituła Prowincjalna

W dniach 9-13. 05. 2021r. w Domu Prowincjalnym w Łodzi odbywała się XII Kapituła Prowincjalna Łódzkiej Prowincji Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus, której Patronem jest św. Józef.

Siostry, zgromadzone na Kapitule dokonały przede wszystkim wyboru nowego Zarządu Prowincji. Przełożoną Prowincjalną została wybrana s. Eliza od Ojca Miłosierdzia. W skład Zarządu weszły także: s. Agnieszka od Miłosierdzia Bożego,
s. Vianneya od św. Jana Ewangelisty, s. Łucja od Miłosierdzia Bożego Niepokalanego Serca Maryi oraz s. Noela od Najświętszej Rodziny. Ekonomką Prowincjalna została s. Jadwiga od Krzyża.

Siostry zgromadzone na Kapitule zajęły się również omówieniem aktualnych problemów i potrzeb, z jakimi mierzą się siostry w codziennej posłudze i apostolstwie oraz zastanawiały się nad wyzwaniami, jakie pojawiają się w kontekście funkcjonowania współczesnego świata i środowisk, w jakich żyjemy, zgodnych z charyzmatem naszego Zgromadzenia.

Kapituła rozpoczęła się dniem skupienia, w którym towarzyszył siostrom o. Ernest Zielonka OCD.

Na czas posługi nowej Rady Prowincji przyzywamy mocy i mądrości Ducha Świętego,
który nieustannie mówi do serc i przemienia życie.
Posted in Aktualności.