Zjazd formacyjny II grupy sióstr w Siemiatyczach

W dniach od 4 do 6 listopada 2016r. odbył się w Siemiatyczach zjazd formacyjny II grupy sióstr profesek wieczystych z Prowincji Łódzkiej. Wzięło w nim udział 22 siostry z Polski i z Łotwy.

Rozpoczęłyśmy nasze formowanie konferencją Ks. Jarosława Błażejaka ? diecezjalnego egzorcysty ? który dzielił się świadectwem wielkości dzieł jakich dokonuje w Jego życiu Maryja, a oczywiście może i pragnie być tą Jedyną Przyjaciółką dla każdej z nas. Zachęcał nas także do praktykowania pokory i codziennej ofiary, uniżenia, gdyż wtedy osłaniamy się przed działaniem szatana.

Następnie ubogacała nas mądrością S. Sofija. Przygotowała dla nas bogatą prezentację: ?Tożsamość karmelitanki Dzieciątka Jezus?. A my razem z Siostrą wydobywałyśmy ze skarbca magisterium Kościoła rzeczy stare i nowe, jak również z bogatej spuścizny duchowości karmelitańskiej oraz z pism Naszego Ojca Założyciela.

s. Sofija z wielką żarliwością umysłu i serca przypominała nam podstawy tożsamości ludzkiej jak i chrześcijańskiej, której istotą jest upodobnienie się do Chrystusa poprzez decyzję wstępowania w Jego ślady, naśladowania Go jako wzoru etycznego, uczestnictwo w naturze Bożej przez łaskę i przeobrażenie się w Syna. Potem poszłyśmy krok dalej, do tożsamości osoby konsekrowanej. Tutaj przyszedł nam z pomocą Papież Franciszek, który nawołuje do humanizowania naszych wspólnot, by były rodziną pielęgnującą duchową przyjaźń między sobą i dążącą do wzajemnej akceptacji

Po południu był czas na medytację Słowa Bożego oraz czas dzielenia się Nim, jak również refleksjami o własnym odkrywaniu i wcielaniu w życie naszego charyzmatu.

W czasie niedzielnego przedpołudnia dokończyłyśmy bardzo ważne treści o naszej tożsamości karmelitańskiej wyrażanej w kontemplacji rzeczy Bożych, w apostolstwie płynącym z kontemplacji, w ciszy, samotności i umartwieniu. Zwieńczeniem naszej tożsamości jest wypowiedziane zdanie Naszego Ojca Założyciela: ?Karmelitanka Dzieciątka Jezus to promienne, na wzór Bożego Dzieciątka, dziecko Boże?.

Na zakończenie S. Sofija poprowadziła modlitwę uwielbienia za dar życia i powołania każdej z nas, a my podczas tej indywidualnej modlitwy nad każdą, przekazywałyśmy sobie figurkę Bożego Dzieciątka, szeptając Mu równocześnie swoje przebłagana, podziękowania, prośby…

Cały zjazd, a można powiedzieć sesję formacyjną, podsumowała nasza Siostra Prowincjalna Marcina, która zwróciła naszą uwagę na prawdziwą żarliwość ducha wiary.

Tak ubogacone i odnowione w sercu spożyłyśmy obiad, podziękowałyśmy Siostrze Przełożonej Mateuszy za gościnność i moc przygotowań i rozjechałyśmy się do swoich wspólnot. Niech Boże Dzieciątko wciąż rozkochuje nas w Sobie!

Posted in Aktualności.