06 maja w Siemiatyczach

?Gdzie topnieje wiara w Matkę Bożą, tam również topnieje wiara w Syna Bożego i w Boga Ojca.?

Ludwig Feuerbach (1804 ? 1872), filozof ? ateista.

 

Jak przystoi na maj, dzień skupienia poświęcony był w sposób szczególny Matce Bożej, -?O Maryi w Starym Testamencie?. Podczas Eucharystii, ks. Jarosław Błażejak mówił o symbolach, prototypach Matki Bożej w Starym Testamencie. Oto kilka myśli: ?Esteranajpiękniejsza z niewiast…, ryzykowanie, które przynosi 100% plon. Rut – zbiera kłosy, które żniwiarze odrzucają, uważają za niepotrzebne. Ojcowie Kościoła tłumaczą, że to grzesznicy, odrzuceni przez wszystkich, do których Matka Najświętsza się pochyla. Szyja Twoja jak wieża Dawida (z Pieśni nad pieśniami)- pamiętaj, że o Maryję rozbija się nie jedna armia złych duchów.

By lepiej przyswoić oraz przemyśleć usłyszane treści, kolejnym punktem dnia była adoracja, uwieńczona nabożeństwem majowym.

Przerwa na kawę i herbatę dała do myślenia o więzi, jaka utworzyła się między stałymi uczestnikami dnia skupienia – otóż Agnieszka, która zwykle bywa u nas, wraz z mężem Mirosławem świętowali jubileusz 18-lecia małżeństwa. W ich intencji była odprawiana Eucharystia, a sami jubilaci zadbali o pyszny tort.

Następnym punktem dnia była konferencja z prezentacją – wracając do wypowiedzi księdza, s. Meinarda opowiadała, jak strotestamentalne figury Matki Bożej były przedstawiane w dziełach sztuki przez różnych autorów. Jak zwykle, ostatnim punktem spotkania było dzielenie się słowem przeżytym, usłyszanym.

Dodam, że na letnie miesiące robimy pauzę. Mamy nadzieję na wznowienie spotkań we wrześniu.

Posted in Aktualności.