71. rocznica śmierci Naszej Matki Założycielki

Dzień 12. lipca w całym Zgromadzeniu poświęcony jest pamięci Czcig. Sł. B. Matki Teresy od św. Józefa (Janiny Kierocińskiej) – Współzałożycielki Zgromadzenia.

W domu prowincjalnym w Łodzi została odprawiona Msza święta o łaskę beatyfikacji Czcig. Sł. Bożej. Wraz ze wspólnotą i zgromadzonymi gośćmi przedstawialiśmy Bogu intencje, aby ta, która jest dla nas wzorem ufnego zawierzenia Miłości – dostąpiła wyniesienia na ołtarze i wraz z Ojcem Założycielem wypraszała łaskę wierności charyzmatowi Bożego Dziecięctwa.

Miłość wielka, Boża, święta,
niech promieniuje z każdego waszego ruchu,
z każdego czynu, z każdej przeciwności (pokonanej),
z każdego cierpienia.

Czcig. Sł. B. Matka Teresa Kierocińska (Listy III, 419)

Posted in Aktualności.