Rekolekcje dziewcząt w Łodzi

W dniach 23-25.06 w Łodzi odbyły się rekolekcje dla dziewcząt. Ich tematem była „PRZYJAŹŃ Z BOGIEM”. Był to czas osobistego spotkania z Bogiem i drugim człowiekiem.

Wstępem rekolekcji było spotkanie z p. psycholog Moniką T. Wyjaśniła nam ona zasady, którymi powinna kierować się każda ludzka przyjaźń. Z tego spotkania mogliśmy bezpośrednio odnieść się do głównego tematu rekolekcji i rozpoznać jaka jest moja przyjaźń z Bogiem.

Konferencje i Słowo Boże głosił o. Michał S. OCD. Nawiązywał w nich do praktyki modlitwy, którą pozostawiła nam św. Teresa od Jezusa. Jak pisała: ?Modlitwa wewnętrzna jest to poufne i przyjacielskie z Bogiem obcowanie i wylana, po wiele razy powtarzana rozmowa z Tym, o którym wiemy, że nas miłuje?. Ojciec przedstawił biografię świętej i wskazał etapy budowania relacji z Bogiem. Podkreślił, że modlitwa będąc darem i to darem Pana Boga jest również TAJEMNICĄ. Pytanie o modlitwę w naszym życiu jest nieuniknione, szczególnie w momentach trudnych. Jest to proces stawania w prawdzie, który nigdy się nie kończy. Modlitwa to relacja przyjaźni, która ma być częścią naszego życia tzn.,że nie tylko mam się modlić w konkretnych momentach dnia, ale mam żyć tą modlitwą. Stawać przed Bogiem to podtrzymywać relację przyjaźni, do której sam Bóg nas zaprasza (…)


Podczas spotkań z siostrami zatrzymałyśmy się nad motywem przyjaźni w Piśmie świętym oraz na praktyce modlitwy świętych. Zwróciłyśmy uwagę na pragnienia świętych Karmelu, którzy zdążali do świętości właśnie drogą modlitwy. To z owych pragnień wyrosło wspaniałe drzewo rodzące dobre owoce. Od św. Teresy z Lisieux nauczyłyśmy się rozpoznawać i nazywać nasze pragnienia; od bł. M. Kandydy od Trójcy Świętej nauczyłyśmy się podążać za Jezusem ukrytym w Eucharystii; św. Rafał Kalinowski udzielił nam pewnych duchowych rad do codziennej modlitwy, m. in. „Na zapytanie jaką ma być modlitwa, odpowiada słowami z hymnu do Ducha Świętego: ?mieć przygotowany umysł i serce i przed Bogiem stanąć?. Szuka Boga i staje przed Nim człowiek spragniony Boga: chętny i spragniony rozmowy z Bogiem, czyli ten, który ma ducha modlitwy. Modlitwa w tym ujęciu jest stanięciem przed Bogiem z otwartym rozumem i rozpalonym miłością sercem i przyjacielską rozmową z Nim” (Wskazania świętego Rafała Kalinowskiego dotyczące modlitwy, o. Dominik Wider OCD).

Czas milczenia owocował w pogłębioną relację z Bogiem. Dał możliwość spotkania się z samą sobą i z Trójcą Świętą. Był to upragniony i święty czas modlitwy, samotności i wewnętrznego uciszenia.

Tylko Bóg zna tajemnice naszych serc i wie, w jaki sposób dotrzeć do ich zakamarków. Pozwólmy Mu działać i przemieniać to, co zatwardziałe, aby On sam chciał w nas zamieszkać na zawsze. Maryjo, ucz nas stawać się otwartymi na Boże wezwania i uczyń w naszych sercach mieszkanie miłe Bogu. Amen.

Posted in Aktualności.