Łódź. WEEKEND DLA KOBIET. Zaproszenie

Bóg przez Ezechiela obiecał kiedyś, że „da nam nowe serce i nowego ducha; że tchnie do naszego wnętrza i odbierze nam serce kamienne, a da serce z ciała” /por. Ez 36,26/. Serce, które będzie żyło.Serce, które będzie czuło.Serce, które będzie kochało. I to się właśnie dzieje! Słowo stało się Ciałem. A Ciało stało się Chlebem. Od tego momentu Eucharystia ożywia i rozpala nasze serca. Zmienia nasze życie. EUCHARYSTIA JEST […]

Czytaj dalej ...

Łódź. Kapłaństwo serca.

W tym ostatnim dniu skupienia mocno towarzyszyło nam przekonanie, że zasadniczym POWOŁANIEM KOBIETY jest po prostu BYĆ. TYLKO i AŻ. Naszej kobiecości uczymy się w sposób wyjątkowy od Ojca. Tego w niebie. I od Maryi – najpiękniejszej z kobiet. Ta nauka prowadzi od miłości do miłości. Każdego dnia na nowo. Dzięki temu jest naprawdę pięknie! Oddać się w miłości,stać się całkowicie własnością kogoś innegoi zarazem całkowicie go posiadać– oto najgłębsze pragnieniekobiecego serca.(…) Tylko Bóg […]

Czytaj dalej ...

Łódź. Dzień skupienia dla kobiet

To będzie dzień skupienia DLA KOBIET i O KOBIETACH. Bycie kobietą – córką, żoną, matką – Bóg wpisał w serce kobiety i to jest dla niej odpowiedzią na pytanie o szczęście i spełnienie. To pytanie wybrzmiewa niezależnie od tego, czy żyje w małżeństwie, samotnie czy w zakonie. Piękno jest częścią łaski kobiety.Nie ma takiej, która nie chciałaby być piękna.Kobieta jest piękna, lecz jej piękno nie bierze się z regularności rysów; bierze się z obecności Boga w niej, z wewnętrznego światła, […]

Czytaj dalej ...

Łódź. Serce na wolności

„Jeżeli Syn obdarzy was wolnością, będziecie naprawdę wolni”. /J 8, 36/ Jezus pragnie czynić nas wolnymi. Pozwala nam uczestniczyć w swojej wolności.Szanuje naszą wolność. Bo sam jest wolny. On prawdziwie żyje!I chce byśmy w Nim i z Nim prawdziwie żyli.Alleluja!

Czytaj dalej ...

Łódź. Zakończenie Kapituły

Aktem zawierzenia św. Józefowi, Patronowi Prowincji Łódzkiej, w czwartek 25. kwietnia została zamknięta XIII Kapituła Prowincjalna. Dziękujemy Bogu za ten czas, łaski, które w tych dniach stały się naszym udziałem i z ufnością zawierzamy nasze losy Bożemu Miłosierdziu. Boskiemu Dzieciątku cześć i chwała!

Czytaj dalej ...

Łódź. Duch, który się nie załamuje…

W trzecim dniu trwania Kapituły Prowincjalnej, w środę 24. kwietnia, siostry wysłuchały referatu wygłoszonego przez Naszą Matkę Wiktorię Szczepańczyk, poświęconego życiu wspólnotowemu i działalności apostolskiej pierwszych wspólnot Zgromadzenia w oparciu o listy Matki Założycielki do sióstr.

Czytaj dalej ...

Łódź. Nowa Przełożona Prowincjalna Prowincji Łódzkiej

W czasie trwającej właśnie XIII Kapituły Prowincjalnej, we wtorek 23. kwietnia została wybrana nowa przełożona prowincjalna Prowincji Łódzkiej, którą została s. Jadwiga od Krzyża (Monika Kossakowska). Podczas IV sesji wyborczej został wybrany również nowy zarząd Prowincji: s. Marcelina od Najświętszego Serca Pana Jezusa, s. Agnes od Jezusa, s. Avelina od Jezusa Słowa Wcielonego i s. Stanisława od Maryi Matki Kościoła oraz ekonomka prowincjalna s. […]

Czytaj dalej ...

Łódź. Sesja sprawozdawcza Kapituły

Pierwszy dzień obrad Kapituły Prowincjalnej Prowincji Łódzkiej upłynął pod znakiem sesji sprawozdawczych z życia i działalności apostolskiej Prowincji. W sesji wzięły udział także siostry z Białorusi oraz Łotwy, które przedstawiły sytuację sióstr oraz charakter pracy duszpasterskiej w tych krajach.

Czytaj dalej ...

Łódź. Rozpoczęcie Kapituły Prowincjalnej Łódzkiej Prowincji Zgromadzenia

Eucharystią, sprawowaną przez o. Łukasza Kansego OCD, prowincjała Warszawskiej Prowincji Oo. Karmelitów Bosych, wieczorem 20. kwietnia 2024 r. rozpoczęła się XIII Kapituła Prowincji Łódzkiej Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus. Następnego dnia, w niedzielę Dobrego Pasterza, siostry przeżywały dzień skupienia, który jest integralną częścią każdej Kapituły. W tym czasie najważniejsze jest trwanie i słuchanie, co Bóg mówi do serca. Siostrom towarzyszył o. Prowincjał, który wygłosił […]

Czytaj dalej ...