Radość w Bogu. Zaproszenie na dzień skupienia w Łodzi

Radujcie się zawsze w Panu! (Flp, 4,4). Bóg chce, abyśmy byli szczęśliwi! A szczęście, choć nie jest to jego koniecznym warunkiem, niesie w sobie ładunek radości, która przemienia serce i ma zdolność udzielania się innym. Wszyscy tej radości potrzebujemy! Więcej: jesteśmy wezwani do tego, żeby nie poddawać się przygnębieniu i nieść radość wszędzie tam, gdzie […]

Czytaj dalej ...

Tydzień Modlitw o Powołania

Czym jest Powołanie?Jest wewnętrznym wezwaniem łaski, które zapada w duszę jak ziarno, aby w niej dojrzewać. Jan Paweł II Powołanie to tajemnica.Tajemnica działania samego Boga w ludzkiej duszy. Tajemnica pomiędzy Bogiem a każdym człowiekiem osobiście, bowiem Bóg dla każdego ma indywidualny plan; propozycję do wspólnego przejścia drogi życia. Powołanie to dar samego Boga, pojawiający się w […]

Czytaj dalej ...

Modlitwa jest przyjacielską rozmową…

… z Tym, o którym wiemy, że nas kocha! To zdanie św. Teresy od Jezusa każdego dnia naszych rekolekcji wybrzmiewało wyjątkowo często jako zaproszenie do budowania relacji z Jezusem; relacji opartej na przyjacielskim dialogu, zasłuchaniu i bliskości. Modlitwa bowiem zaczyna się od tęsknoty i pragnienia Boga, które zawsze jest naszą odpowiedzią na uprzedzające… pragnienie Boga! […]

Czytaj dalej ...

Zmartwychwstał prawdziwie!

W tym świętym czasie zwycięstwa naszego Pana Jezusa Chrystusanad śmiercią, szatanem i grzechem modlimy się,aby Wasze serca napełnił głęboki pokój, jakiego świat dać nam nie może. I niech ten pokój zrodzi nadzieję, której nikt i nic nie zdoła Wam odebrać. Błogosławionych Świąt Wielkiej Nocy! Wasze siostry karmelitanki Dzieciątka Jezus

Czytaj dalej ...

Modlitwa. Historia przyjaźni. Rekolekcje dla kobiet

Modlitwa jest przyjacielską rozmową z Tym, o którym wiemy, że nas kocha – ta prosta definicja modlitwy, wyrażona przez św. Teresę od Jezusa okazuje się w swej istocie czymś jednak trudnym i wymagającym. Bo przyjaźń z Bogiem jest wymagająca! Wymaga czasu.Czasu obecności. Bliskości. Zażyłości. Trudu poznawania.I zaangażowania. Owego jasno i wyraźnie wyrażonego : CHCĘ, które […]

Czytaj dalej ...

Łaską bowiem jesteście zbawieni…

Łaska nieustannie wydobywa z nas dobro.Pozwala mu w nas zwyciężać.Zatrzymuje trumf zła. Łaska sprawia, że odbudowujemy swoje życie ku życiu z Bogiem. Życiu w Jego obecności. Blisko Niego. Łaska wydarza się wszędzie tam, gdzie bardziej kochasz, bardziej czynisz dobro, bardziej służysz. Łaska objawiająca się w życiu niesie nas i umacnia. Wystarczy to dostrzec!

Czytaj dalej ...

Bóg zawsze pierwszy. Zaproszenie na dzień skupienia

Wszystko jest łaską, powie św. Teresa od Dzieciątka Jezus, i wszystko pochodzi z łaski.Łaska jest przychylnością Boga okazaną Tobie w Twoim doświadczeniu; w Twojej słabości.Jest udzieloną bardzo konkretną pomocą, byś odpowiedziała na Boże wezwanie… BÓG ZAWSZE JEST PIERWSZY. To łaska Boża jest w Tobie źródłem uświęcenia.I już przygotowanie człowieka na przyjęcie łaski jest… dziełem łaski. […]

Czytaj dalej ...

Sesja formacyjna w Siemiatyczach

W miniony weekend, w dniach 26-27. lutego w naszym domu rekolekcyjnym w Siemiatyczach odbyła się sesja formacyjna dla kolejnej grypy sióstr z terenu Prowincji Łódzkiej. W sesji, fizycznie oraz on-line, wzięły udział siostry z Polski, Łotwy i Białorusi. Sesję poświęconą ślubowi posłuszeństwa oraz procesowi rozeznawania wspólnotowego poprowadziła s. Maria Santus, nazaretanka, która na nowo przybliżyła […]

Czytaj dalej ...

Modlitwa o pokój

W obliczu wydarzeń wojennych, jakich jesteśmy świadkami nie możemy pozostać obojętni! W pokornej modlitwie, z głębi naszych serc wołamy do Boga o zakończenie wojny na Ukrainie.O Boże miłosierdzie i ustanie wszystkich konfliktów zbrojnych na świecie.O mądrość dla rządzących państwami. I o opamiętanie dla tych wszystkich, którzy sieją zamęt i zło. Święty Boże, Święty mocny,Święty a […]

Czytaj dalej ...

Moc milczenia

Ludzka miłość z trudem upodabnia się do Miłości Bożej. Jeśli [jednak] człowiekowi uda się „wszczepić” swoje serce w Serce Boga, przyjmując Boże moce, to będzie zmierzał ku milczeniu. Droga do milczenia serca sama przebiega w milczeniu. Kryje się tu wielka tajemnica: milczenie osiąga się w milczeniu i wzrasta ono w milczeniu. kard. Robert Sarah

Czytaj dalej ...