Łódź. Zakończenie Kapituły

Aktem zawierzenia św. Józefowi, Patronowi Prowincji Łódzkiej, w czwartek 25. kwietnia została zamknięta XIII Kapituła Prowincjalna.

Dziękujemy Bogu za ten czas, łaski, które w tych dniach stały się naszym udziałem i z ufnością zawierzamy nasze losy Bożemu Miłosierdziu.

Boskiemu Dzieciątku cześć i chwała!

Posted in Aktualności.