Łódź. Serce na wolności

„Jeżeli Syn obdarzy was wolnością, będziecie naprawdę wolni”.

/J 8, 36/

Jezus pragnie czynić nas wolnymi. Pozwala nam uczestniczyć w swojej wolności.Szanuje naszą wolność. Bo sam jest wolny. On prawdziwie żyje!I chce byśmy w Nim i z Nim prawdziwie żyli.Alleluja!

Posted in Aktualności, Łódź, Potrzebuje Boga, Relacje z wydarzeń and tagged , , , .