Bo piękno na to jest, by zachwycało…

Bo nie jest światło, by pod korcem stało,
Ani sól ziemi do przypraw kuchennych,
Bo piękno na to jest, by zachwycało
Do pracy – praca, by się zmartwychwstało.

C. K. Norwid

Piękno łączy się jakoś zawsze z dobrem.
Jest jego ikoną.

Piękno pociąga i chce się udzielać. Poszerzać krąg tych, którzy tego piękna doświadczają.
Ma w sobie właściwość pociągania do rzeczy dobrych.
Jest misyjne.

Wiemy też, że jest osnute tajemnicą.
Niebanalne.

***

Klimat piękna towarzyszył nam podczas ostatniego, sobotniego dnia skupienia dla kobiet, który odbył się w Łodzi.
Pociągnięte jego urokiem, mogłyśmy ucieszyć się spotkaniem na modlitwie, trwaniem przed Najpiękniejszym z synów ludzkich oraz spotkaniem ze sobą.
W radości i prostocie kobiecych serc.


Posted in Aktualności, Łódź, Potrzebuje Boga, Relacje z wydarzeń.