Bóg jest radością, czyli słowo o dniu skupienia

To wam powiedziałem, aby radość moja w was była… /J 15,11/

Niewątpliwie to ostatnie spotkanie pomogło nam na nowo uświadomić sobie, że Jezus chce naszej radości!
On chce uczynić nas ludźmi szczęśliwymi!

Źródłem tej radości i szczęścia jest świadomość bycia umiłowanym przez Jezusa.
Bowiem fundamentem prawdziwej, głębokiej i trwałej radości jest Boża miłość.

Jesteśmy z Miłości i dla Miłości.
Bycie w relacji z Nim, życie Jego życiem daje autentyczną radość…

Radość jest modlitwą, radość jest siłą, radość jest miłością. 
Bóg miłuje tego, kto daje z radością (2 Kor 9,7).

Ale być z Nim razem szczęśliwym właśnie teraz oznacza;
kochać jak On kocha i Jego miłością w nas,
pomagać jak On pomaga,
dawać jak On daje,
służyć jak On służy,
zbawiać jak On zbawia,
być z nim przez 24 godziny na dzień,
dotykać Go pod Jego przebraniem – w biedakach,
w nędzarzach i cierpiących. 

Zachowajmy w naszych sercach radość miłości Bożej
i dzielmy się tą radością kochając jedni drugich, 
jak On, nasz Ojciec, kocha każdego z nas.
Niech Bóg nas wszystkich błogosławi! Amen. 

św. Matka Teresa z Kalkuty

Posted in Aktualności, Galeria, Łódź, Potrzebuje Boga, Relacje z wydarzeń.