Chrystus zmartwychwstał! Alleluja!

„Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem.
Kto we Mnie wierzy, to choćby umarł, żyć będzie.
Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki”
J 11, 25-26.

Drodzy Siostry i Bracia w Panu!

Nasza wiara często poddawana jest różnym próbom. Jesteśmy narażeni na pośmiewisko i wzgardę tych, którzy nie wierzą lub za takich się uznają. Przeżycie Triduum Paschalnego pozwala nam na nowo uwierzyć i z głębi serca wyznać, że naszym Panem jest Jezus. Ten, który przeszedł mękę, przyjął śmierć i zmartwychwstał, aby nas wszystkich zbawić. Niech osobiste doświadczenie owych tajemnic doprowadzi nas do pogłębienia naszej relacji z Bogiem. Życzymy Wam, byście wychodząc z ciemności grzechu zostali dotknięci światłem płynącym od Zmartwychwstałego oraz ogarnięci Jego nieskończonym miłosierdziem! Niech moc Jego łaski pozwoli Wam wiernie kroczyć Jego śladami i codziennie ufać Jego miłosiernej miłości. Błogosławionych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego!

W duchu radości paschalnej

Siostry Karmelitanki Dzieciątka Jezus

Posted in Aktualności.