Dzień modlitwy w Sopocie

Październikowy dzień modlitwy przeszedł już do historii. Wdzięczni Panu Bogu za Jego miłość i mądrość stanęliśmy przed Nim w prawdzie o sobie, aby prosić o Jego błogosławieństwo nad nami, naszymi rodzinami i całą ojczyzną. Do nieustannego poszukiwania i odkrywania prawdy w obliczu Bożego pragnienia zachęcał nas gorąco o. Robert – karmelita bosy. Słowa z Ewangelii o dwóch siostrach Marcie i Marii towarzyszyły nam przez cały wieczór. Postawa Marty daje poczucie realizacji, zadowolenia z wykonanych zadań. Postawa Marii buduje zaufanie do Pana Boga i zgodę na Jego wolę. Utrata: „podpórek”pod własną budowlą, ludzkich zabezpieczeń przed upadkiem, dobrego imienia jest drogą otwarcia się na działanie Ducha Bożego i wypowiedzenie słów: Panie Jezu, ufam Tobie!

This slideshow requires JavaScript.

Posted in Aktualności, Potrzebuje Boga.