Rozpoczęcie nowicjatu kanonicznego

W dniu 25. września pięć naszych sióstr postulantek rozpoczęło w domu formacyjnym w Łodzi swój nowicjat kanoniczny.
Po wysłuchaniu słowa Bożego siostrom zostały nałożone białe weloniki jako znak ich gotowości do podjęcia trudu poznawania Chrystusa na drodze Bożego dziecięctwa oraz przygotowania się do złożenia ślubów zakonnych czystości, ubóstwa i posłuszeństwa w Karmelu Dzieciątka Jezus.

Naszym siostrom: Bożenie, Oldze, Hannie, Ewie oraz Annie na modlitwie wypraszajmy łaskę zapatrzenia się w Jezusa, pełniącego wolę swego Ojca od żłóbka aż do krzyża.

 

Posted in Aktualności.