Dzień skupienia dla dziewcząt w Łodzi

W dniu 19.11 odbył się kolejny dzień skupienia dla dziewcząt w Domu Prowincjalnym w Łodzi. Wraz z siostrami zatrzymałyśmy się nad tematem: „Żyć w zgodzie z własnym sumieniem”.

W pierwszym rzędzie pochyliłyśmy się nad zagadnieniami związanymi z sumieniem. Przypomniałyśmy podziały sumienia i wskazałyśmy na cechy sumienia zdrowego, do którego powinien dążyć każdy chrześcijanin. Następnie uczestniczyłyśmy w warsztatach psychologicznych poprowadzonych przez Martynę R., która zaprezentowała tematy: typy osobowości i temperamentu a sumienie oraz typy osobowości/temperamentu a wybór drogi życiowej/profesji. Był to czas także na konfrontacje w codziennych wyborach.

Po południu miałyśmy możliwość adoracji Najświętszego Sakramentu oraz uczestniczyłyśmy we Mszy świętej sprawowanej w naszych intencjach. W każdym dniu skupienia zajmują one centralne miejsce, w którym możemy osobiście spotkać się z Bogiem.

Następnie siostry przedstawiły nam pantomimę pt.”Miłosierni jak Ojciec”. Była ona miłą niespodzianką i wzbudziła wiele refleksji. Dalej pracowałyśmy w grupach pogłębiając temat formacji sumienia. Po czym uczestniczyłyśmy w maryjnej antyfonie Salve Regina, śpiewanej przez siostry.

Na zakończenie dnia jedna z sióstr wskazała nam metody indywidualnego rozeznawania duchowego, które okazały się nam bardzo odkrywcze i przydatne w codziennym życiu.

Dzień spędziłyśmy w jedności i radości spotykając się z Jezusem, siostrami i dzieląc się wzajemnie wiedzą oraz życiowym doświadczeniem.

Posted in Aktualności.