Pogrzeb śp. o. Jana Nepomucena Brzany OCD

W dniu wspomnienia Matki Bożej Miłosierdzia odbyła się uroczystość pogrzebowa Śp. O. Jana Nepomucena od Jezusa (Kazimierza Brzany) OCD, który w niedzielę 13 listopada 2016 r. po ciężkiej chorobie odszedł do Pana.

Msza św. pogrzebowa pod przewodnictwem Ks. Bpa Ireneusza Pękalskiego została odprawiona w kościele Karmelitów Bosych w Łodzi. Uczestniczyło w niej ok. 40 kapłanów diecezjalnych i współbraci karmelitów bosych z prowincji krakowskiej i warszawskiej. Na początku Eucharystii ojciec prowincjał Jan Malicki OCD przedstawił skrótowo historię życia i posługiwania o. Jana. Homilię wygłosił  o. Wiktor Włodarczyk OCD ? przyjaciel i współbrat ze wspólnoty łódzkiej. W słowie pożegnania na zakończenie mszy św. Ks. Bp. Ireneusz wyraził podziękowanie za rozległą duszpasterską posługę  Śp. O. Jana, która budowała Kościół Łódzki. Zauważył, że po jego odejściu pozostało puste miejsce i warto, by ono zostało zapełnione. Zwrócił się do młodych, aby jeśli czują, że to właśnie do nich dociera wezwanie ? aby kontynuować piękną posługę o. Jana, niech nie lękają się odpowiedzieć na to zaproszenie. Wiele serc czeka.

 Ojciec Jan przeżył 40 lat w kapłaństwie będąc długoletnim duszpasterzem i przewodnikiem wielu grup; spowiadał i udzielał pomocy duchowej licznym osobom duchownym i świeckim. Ci, którzy Śp. O. Janowi zawdzięczają wiele dobra, licznie zgromadzili się wokół Niego, by modlić się, dziękować i odprowadzić na miejsce spoczynku. Doczesne szczątki Śp. O. Jana Brzany spoczęły na cmentarzu Św. Rocha. Modlitwie końcowej przewodniczył ojciec prowincjał Jan Malicki OCD, a słowa swego podziękowania w formie wiersza skierowali uczestnicy dni skupienia prowadzonych w Gorzędzieju ? członkowie grup AA i DDA.

W pogrzebie Śp. O. Jana wzięło udział ok. 50 sióstr naszego Zgromadzenia z Marek, Sosnowca, Puszczykowa, Truskolas, Konstancina, Ksawerowa, Torunia, Siemiatycz i Łodzi.

W imieniu Zgromadzenia podziękowanie dla Zmarłego wyraził ojciec  przeor Piotr Bajorek. Świadome głębokiego zaangażowania O. Jana w dobro Zgromadzenia, w przygotowanym słowie chciałyśmy podkreślić wdzięczność za modlitwę, sprawowane Eucharystie, rekolekcje, kierownictwo duchowe i posługę sakramentalną wobec wielu naszych sióstr . W szczególny sposób doceniamy jego posługę wobec najmłodszych sióstr w nowicjacie, a jednocześnie nieocenione wsparcie wobec mistrzyń. O. Jan towarzyszył nam w chwilach radosnych i uroczystych, jak: śluby, jubileusze i inne okoliczności, ale też często odprowadzał nasze zmarłe siostry na miejsce spoczynku.   Ufamy, że jego życie bez reszty oddane Bogu, wyrażające się w trosce o nasze Zgromadzenie, a na koniec będące świadectwem zjednoczenia z Jezusem Ukrzyżowanym w ostatniej, bolesnej chorobie – przechodzi w radość z Boskim Umiłowanym Oblubieńcem. Nadzieję takiego celu, zgodnie z doktryną umiłowanego św. O. Jana od Krzyża tak często głosił. A teraz ufamy, że będzie dla nas orędownikiem przed Bożym tronem.

Posted in Aktualności.