Dzień skupienia dla kobiet 30+

10 września w Łodzi odbył się kolejny dzień skupienia dla kobiet 30+. Temat spotkania brzmiał: „Zasłuchani w modlitwę Maryi”. Główną prowadzącą była Maryja, po Niej o. Mateusz OCD ze wspólnoty w Warszawie oraz Siostry z łódzkiej wspólnoty. Przybyło 13 kobiet, które z wielką otwartością i uwagą wsłuchiwały się w przekazywane treści.

Podczas konferencji o. Mateusz przybliżył 7 kluczowych wydarzeń w życiu Maryi.  Zaznaczył czym jest aktywna bierność. Podkreślił także ważność noszenia szkaplerza karmelitańskiego i odmawiania różańca, zgodnie z przysłowiem: „Szkaplerz noś, na różańcu proś”.  Omówił istotę szkaplerza, wprowadzając w jego historię i znaczenie. Podczas spotkania w ogrodzie s. Łucja przedstawiła temat budowania relacji z Maryją, które przypieczętowała swoim osobistym świadectwem. W drugiej konferencji o. Mateusz mówił o modlitwie Maryi, która znała Słowo Boże, wypełniała przykazania, sprawowała domowy kult liturgiczny nieustannie się modląc. Podejmowała różne prace, które poprzedzała i kończyła modlitwą. Maryja jest dla nas wzorem wyczekiwania na ostateczne przyjście Pana. Uczy nas w jaki sposób czekać i jak przygotować się na to osobiste spotkanie.

Czas adoracji był momentem modlitwy z Maryją u stóp Jezusa Hostii. Zawierzenie siebie i bliźnich było wyrazem powierzenia się Niepokalanej. Niektóre z kobiet uczyniły to słowami Sł. B. Kard. Stefana Wyszyńskiego:

„Matko Boża, Niepokalana Maryjo!
Tobie poświęcam ciało i duszę moją,
Wszystkie modlitwy i prace,
radości i cierpienia,
wszystko czym jestem i co posiadam.
Ochotnym sercem oddaję się Tobie
w macierzyńską niewolę miłości.
Pozostawiam Ci zupełną swobodę
posługiwania się mną dla zbawienia ludzi
i ku pomocy Kościołowi świętemu,
którego jesteś Matką.
Chcę odtąd wszystko czynić z Tobą,
przez Ciebie i dla Ciebie.
Wiem, że własnymi siłami
niczego nie dokonam.
Ty zaś wszystko możesz,
co jest wolą Twojego Syna,
i zawsze zwyciężasz.
Spraw więc Wspomożycielko wiernych,
by moja rodzina, parafia, Ojczyzna i świat cały
były Królestwem Twojego Syna i Twoim. Amen”.

Dzień upłynął w duchu radości, pokoju i prostoty serc. Zasłuchani w modlitwę Maryi idziemy wraz z Nią na spotkanie z Jedyną Miłością!

 

Posted in Aktualności.