Spotkanie misyjne

W dniach 13-14 września 2016 r. w Wyższym Seminarium Duchownym w Częstochowie odbyło się coroczne zebranie Papieskich Dzieł Misyjnych oraz innych środowisk misyjnych. Tematem przewodnim było 100-lecie działalności Papieskiej Unii Misyjnej. Jej założyciel ? bł. Paweł Manna ? mówił: ? Nauczanie i działanie, nawracanie i planowanie jest bez sensu, jeżeli łaska Ducha Świętego, która oświeca, zapala i mobilizuje, nie spływa obficie w serca kapłanów? Stąd zasadniczym celem działań Unii Misyjnej jest niesienie pomocy w uświęcaniu kapłanów.?

Św. Teresa od Dzieciątka Jezus ? szczególna patronka naszego Zgromadzenia – świadoma swego powołania wyznała: ? Przyszłam zbawiać dusze i modlić się za kapłanów?. Stąd obecność na zebraniu trzech sióstr karmelitanek Dzieciątka Jezus: s. Zygmunty, s. Ilony i s. Elizy, zaangażowanych na co dzień w animację misyjną naszych wspólnot. Oprócz misjonarek wysyłanych na tereny ewangelizacji, w dzieło misyjne Kościoła włączają się wszystkie siostry Zgromadzenia. Pragniemy bowiem gorąco, aby ?Jezus był znany i kochany?.

Posted in Aktualności.