Dzień skupienia w Sopocie

Czcigodna Sługa Boża
Matka Teresa od św. Józefa
 
Janina Kierocińska (1885-1946),
Współzałożycielka Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus zaprosiła nas do domu swoich sióstr na kolejne spotkanie z Jezusem. To prawdziwa Sługa Boża. Każdy jej dzień jaśniał blaskiem Jego chwały. Choć czasy, w której przyszło jej żyć były pełne ciemności – strachu i łez, niebezpieczeństwa i niegodziwości, głodu i nędzy, bo były to czasy dwóch wojen światowych.
Dzień skupienia rozpoczęłyśmy modlitwą za wstawiennictwem matki Teresy. Następnie obejrzałyśmy prezentację oraz film  o życiu i miejscach, w których pełniła posługę. Nie można było nie zauważyć, że matka Teresa miała wizję wspólnoty modlitewnej, którą tworzyła. „Postawić wszytko na Jezusa” to był jej cel i jedyny sens życia, który chciała przekazać innym. Niemalże każdy tekst z rozważań Drogi Krzyżowej, którą odprawiłyśmy, a były to listy matki Teresy dotyczyły zaufania Panu Bogu, powierzenia się tylko Jemu. Po obiedzie wysłuchałyśmy konferencji, którą wygłosił o. Tomasz (OCD) o życiu duchowym matki, o jej głębokiej miłości do Pana Boga, która była jej jedyną siłą. Niezwykle wzruszający jest fakt, iż matka Teresa narażała wiele razy swoje życie i dlatego dzisiaj jest w gronie osób oznaczonych medalem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. Bardzo ukochana szczególnie na Śląsku, gdzie żyła; tam nazywają ją Matką Zagłębia. Trzeba nam każdego dnia najpierw spotkać Jezusa. Zbliżyć się w milczeniu do Jego Świętych Ran, by zobaczyć Miłosierdzie Boga. Na nowo w czasie Wielkiego Postu Jego miłością się wzruszyć, by na szyderstwo, odrzucenie, wyśmianie odpowiedzieć Jego Miłosierdziem.

This slideshow requires JavaScript.

Posted in Aktualności, Potrzebuje Boga.