Dzień skupienia w Sopocie

Wolność osoby.

8 luty 2019r. gromadzimy się wokół Serca Pana Jezusa w domu Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus, by wpatrywać się w to ukochane przez nas Serce Boga i uczymy odkrywać prawdę o wewnętrznej wolności. W modlitewnym skupieniu i rozważaniu pomaga nam ks. Krzysztof, który wskazuje wiele ograniczeń, które nas paraliżują i uniemożliwiają cieszyć się każdym dniem. Lęki przed innymi osobami i ich opiniami, obawy o jutro, oczekiwania, schematy to jedne z wielu przeszkód na drodze „ku wolności”, do której wzywa nas Jezus Chrystus.
Serce wolne to serce ciche, pokorne i proste. Cieszy się z każdego dnia. Dziękuje za łaskę, którą otrzymuje tu i teraz, na tą chwilę życia. Nie gromadzi skarbów na ziemi, ani darów duchowych. To co otrzymuje, oddaje innym. Wie, że jest wędrowcem, pielgrzymem. Uznaje prawdę o tym, że każdy dzień przybliża go do spotkania z Obliczem Chrystusa Pana, dlatego ze spokojem i zaufaniem opuszcza tych i to, co przeszkadza mu żyć w zjednoczeniu z Chrystusem. Jednak, aby dobrze rozeznać stan swego serca, trzeba nam się wyciszyć, uspokoić, z wielką pokorą i odwagą spojrzeć na Tego, który jest Miłością. W wolności – Jemu zaufać, Jemu się powierzyć i Jego stać się własnością.
Panie Jezu, moje serce należy do Ciebie!

This slideshow requires JavaScript.

Posted in Aktualności, Potrzebuje Boga.