Dzień Życia Konsekrowanego w Łodzi

Doświadczenie otrzymanego daru rodzi wdzięczność!

Najpełniejszym i najpiękniejszym dziękczynieniem jest nasz pełny udział we wspólnocie eucharystycznej. Zwracając spojrzenie na Oblubieńca, pragniemy wyrazić dziękczynienie za wszystkie osoby nierozłącznie związane z tajemnicą życia konsekrowanego w Kościele.

Bóg jest źródłem wszelkiego dobra, pragniemy więc, by każde dziękczynienie w Nim brało początek i w Nim znajdowało swoje wypełnienie.

Dziękujemy za Maryję, która wspomaga swoje córki i swych synów w dążeniu do wieczystej i jedynej szczęśliwości; wspiera swoją obecnością i wstawiennictwem; przede wszystkim zaś pragnie naszej duchowej i apostolskiej odnowy przez miłość Chrystusa i całkowite oddanie się Jemu.

Dziękujemy za obecnego wśród nas Jego Ekscelencję ks. arcybiskupa Marka, ojca Kościoła łódzkiego. Pragniemy wyrażać naszą synowską miłość i wierność, wspólnie z pasterzem dając świadectwo autentycznej komunii.

Dziękujemy za wszystkie osoby konsekrowane, które przyjęły dar powołania. Wkroczyliśmy na drogę nieustannego nawrócenia, uległego poddania się prowadzeniu Ducha Świętego. Pragniemy iść za Jezusem i być z Nim na zawsze, głosząc chwałę Jego Imienia.

Dziękujemy za wszystkich wiernych Kościoła, za zgromadzonych dziś razem z nami na Eucharystii. Wasza modlitwa, szacunek i wdzięczność, pomagają nam z zapałem kroczyć drogą powołania, otwierać się na Miłość, by Miłość dawać.

Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za życie konsekrowane, również za wspomaganie nowych powołań.

 

Posted in Aktualności.