Zebranie Sióstr Przełożonych w Łodzi

?Jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich wierzących.

Żaden nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne.

Apostołowie z wielką mocą świadczyli o zmartwychwstaniu Pana Jezusa,

a wszyscy oni mieli wielką łaskę?/Dz 4, 32-33/.

W dniach 6-7. lutego w Domu Prowincjalnym w Łodzi odbyło się zebranie Sióstr Przełożonych Prowincji Łódzkiej. Wzięło w nim udział 16 Sióstr. Pierwszego dnia Siostrom towarzyszył O. Kazimierz Mościcki, który przewodniczył porannej Eucharystii i wygłosił konferencję. Tego dnia Siostry wysłuchały również konferencji Naszego Ojca Założyciela do przełożonych Zgromadzenia, wygłoszonej w Sosnowcu 1968 r. oraz uczestniczyły w prelekcji nt. historii Zgromadzenia. Podjęły również warsztaty tematyczne, które zostały zakończone wspólnym dzieleniem zasłyszanych treści. W niedzielę odbyło się spotkanie informacyjne.

 

Posted in Aktualności.