Konstancin. Jubileusz 65-lecia profesji s. Deodaty

9 września 1957 r. w Sosnowcu Czesława Stachura złożyła pierwsze śluby zakonne, przyjmując imię s. M. Deodata od Dzieciątka Jezus. W minioną sobotę, 17. września, Siostra przeżywała Jubileusz 65-lecia profesji zakonnej, świętując w gronie najbliższej rodziny, znajomych oraz sióstr Zgromadzenia.

W kościele parafialnym pw. Matki Bożej Anielskiej w Skolimowie (Konstancin -Jeziorna k. Warszawy), księża tamtejszej parafii celebrowali Mszę świętą w intencji Jubilatki. Ksiądz proboszcz Stanisław Leszek Jackiewicz podczas kazania wskazał trzy etapy wspólne dla każdego powołania: odpowiedź, trwanie, wytrwanie.

Podczas liturgii Słowo Boże prowadziło przez te trzy etapy:
«Wody wielkie nie zdołają ugasić miłości, nie zatopią jej rzeki. Jeśliby kto oddał za miłość całe bogactwo swego domu, pogardzą nim tylko» /Pnp 8, 7/.
ODPOWIEDŹ na łaskę powołania to w swej istocie odkrycie i zgoda na Miłość, przyjęcie Miłości.
«Obleczcie się w serdeczne miłosierdzie, (…) znosząc jedni drugich i wybaczając sobie nawzajem, jeśliby miał ktoś zarzut przeciw drugiemu: jak Pan wybaczył wam, tak i wy!» /Kol 3, 12b. 13/.
TRWANIE na drodze powołania, realizowane w codzienności, wiąże się z dobrem, które czynimy, i które otrzymujemy, ale też z trudem.
«Wytrwajcie we Mnie, a Ja [będę trwał] w was» /J 15, 4a/.
WYTRWANIE to radość zjednoczenia z Bogiem, wydawanie autentycznych owoców, nie zawsze widocznych dla oczu.

Ks. Proboszcz podkreślił, że powołanie Jubilatki realizowane jest w konkretnej wspólnocie. Droga duchowego dziecięctwa, charakterystyczna dla wspólnoty sióstr karmelitanek Dzieciątka Jezus, to także droga świętości konkretnej osoby. Pewna, krótka, prosta droga do nieba, jak ją określała św. Teresa od Dzieciątka Jezus, odbywa się po opieką Maryi. Ona strzeże daru bycia dzieckiem Boga; daru, który rodzi się w nas za sprawą Ducha Świętego.

opr. s. Cordis CSCIJ

Posted in Aktualności.