Łódź. Odnowienie czasowej profesji zakonnej

Rok temu s. Izaaka od Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz s. Cecylia od Trójcy Przenajświętszej złożyły w naszym Zgromadzeniu swoje pierwsze śluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. W minioną niedzielę, 18. września, odnowiły je w obecności sióstr łódzkiej wspólnoty, ofiarowując swoje życie po raz kolejny.

Podczas Eucharystii, o. Piotr Bajorek OCD w nawiązaniu do liturgii Słowa, podkreślił, że „wszystko jest nam dane. Czas jest darem Boga, danym nam do zarządzania; danym nam po to, abyśmy ostatecznie wybrali życie w Jego obecności”.

O życie w obecności Boga, życie wierne i radosne w ofierze i darze z siebie
módlmy się nieustannie dla naszych sióstr…

Posted in Aktualności, Potrzebuje Boga and tagged , .