Jubileusz 70-lecia ślubów zakonnych s. Lidii od Dzieciątka Jezus

„Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia” (Flp 4, 13)

Dziś w łódzkiej wspólnocie miało miejsce niebywałe wydarzenie. Nasza siostra obchodziła jubileusz 70-lecia ślubów zakonnych. Niewielu udaje się dożyć takiej pięknej rocznicy, jednak widzimy, że Nasz Oblubieniec chciał
i tym razem obficie obdarować swoją Oblubienicę.

Podczas rannej Eucharystii sprawowanej w intencji Jubilatki modliliśmy się zarówno w intencji dziękczynnej, jak i błagalnej. Dziękowaliśmy za życie, powołanie, wierność miłości i wszelkie łaski otrzymane w tym czasie. Prosiliśmy o Boże błogosławieństwo i opiekę Maryi na dalsze kroczenie małą drogą.


Po Mszy świętej wspólnota odwiedziła s. Lidię i każda z sióstr miała możliwość złożenia serdecznych życzeń oraz podziękowania Bogu i Siostrze za tak wspaniałe świadectwo pokornego życia.


„Moim powołaniem
jest MIŁOŚĆ”

św. Teresa
od Dzieciątka Jezus

Posted in Aktualności.