Uroczystość św. Józefa Oblubieńca NMP

Św. Teresa od Jezusa w Księdze życia tak pisała o św. Józefie:

?Obrałam sobie za orędownika i patrona chwalebnego św. Józefa, usilnie jemu się polecając… Temu chwalebnemu Świętemu, jak o tym wiem z własnego doświadczenia, Pan dał władzę wspomagania nas we wszystkich naszych potrzebach (…). Nigdy jeszcze nie spotkałam nikogo, kto by prawdziwe miał do niego nabożeństwo i szczególną mu cześć oddawał, a nie osiągnął coraz większych korzyści w cnocie, bo on w sposób dziwnie skuteczny wspomaga każdą duszę, która mu się poleca (…). Proszę tylko dla miłości Boga każdego, kto by mi nie wierzył, niech spróbuje, a z własnego doświadczenia się przekona, jak dobra i pożyteczna to rzecz polecać się temu chwalebnemu Patriarsze i go czcić” (Życie, 6, 6-8).
Od 1993 r. Św. Józef jest Patronem Łódzkiej Prowincji karmelu Dzieciątka Jezus. To do niego zwracamy się we wszystkich sprawach duchowych i materialnych. Jesteśmy mu wdzięczne za przemożne wstawiennictwo i opiekę nad naszymi wspólnotami, dziełami i nad każdą siostrą. Razem ze wszystkimi proszącymi nas o modlitwę łączymy się słowami:
„Święty Józefie, Ojcze i Opiekunie naszej Rodziny przyczyń się za nami! Amen”.
Posted in Aktualności.