Jubileusz s. Niny i s. Margity


„Przypatrzcie się, bracia, powołaniu waszemu…”
(1Kor 1,26)


Siemiatycka wspólnota sióstr oraz zaproszeni goście: kapłani, rodzina, przyjaciele, zgromadzili się dnia 29 stycznia 2022 w kaplicy św. Józefa na uroczystych obchodach jubileuszowych sióstr: Niny od Matki Bożej Niepokalanej
Margity od Krzyża. Podczas uroczystej Mszy Świętej siostry odnowiły swoje śluby zakonne i dziękowały Bogu za przeżyte 25 lat w Zgromadzeniu.

„Przypatrzcie się, bracia, powołaniu waszemu…” – te słowa z drugiego czytania liturgii jubileuszowej stały się myślą przewodnią homilii wygłoszonej podczas uroczystości, przez ks. Roberta Grzybowskiego. Celebrans wskazał na istotę
i źródło powołania zakonnego: na osobiste spotkanie z Jezusem Oblubieńcem i nieustanne podtrzymywanie więzi z Nim. Osoba zakonna, to ktoś kto idzie nie za „czymś”, nie „dla czegoś” ale idzie za Kimś – za Jezusem i do tej pierwszej miłości powinna nieustannie wracać.

Na koniec Mszy Świętej Jubilatki podziękowały wszystkim za obecność, wspomniały tych, którzy już odeszli do nieba: zmarłych rodziców i krewnych. „Dziękuję Bogu za łaskę powołania: to On mnie wybrał, On mnie powołał, On mnie kształtował i mnie kształtuje dalej” – powiedziała s. Nina, a s. Margita: „Wdzięczność, to najpiękniejsza modlitwa”.

Posted in Aktualności, Łódź.