Kaplica Dzieciątka Jezus w Łapach

Jezus… Pierwej, niż przeczytasz to Imię, ponad wszystko imię (por. Flp 2, 9), pochyl głowę, złóż ręce jak do modlitwy i zegnij kolano, a zebrawszy wszystkie władze duszy, mów ze skruchą i miłością: Niech Imię Pańskie będzie błogosławione, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! – te słowa naszego Ojca Założyciela, Sługi Bożego Anzelma Gądka OCD, krótko i zwięźle mówią o tym, co miało miejsce w Łapach 25 kwietnia. Jednak, zaczniemy od początku…

Więc – w naszym parafialnym kościele powstaje kaplica dla rodziców z małymi dziećmi. Głównym Gospodarzem tej kaplicy jest Boskie Dzieciątko. Otrzymałyśmy natchnienie dzielenia się z parafianami naszym charyzmatem – drogą dziecięctwa – podczas wspólnej modlitwy, a ksiądz Proboszcz, Krzysztof Jurczak, zaproponował, aby tę modlitwę prowadzić właśnie w tej kaplicy.

25 kwietnia miało miejsce pierwsze takie modlitewne spotkanie. Myślą przewodnią był początek 2 rozdziału listu świętego Pawła do Filipian, o uniżeniu, ogołoceniu i wywyższeniu Syna Bożego, o mocy i sile Jego Imienia. Modliliśmy się również Koronką do Bożego Dzieciątka, uwielbialiśmy Go śpiewem oraz adorowaliśmy w ciszy.

Z łaską Boża mamy nadzieję, że takie spotkania będą miały miejsce każdego 25 dnia kolejnego miesiąca.

Siostry z Łap

 

 

 

Posted in Aktualności.