Kilka refleksji z dnia skupienia dla kobiet 30+

W dniu 7 maja w Domu Prowincjalnym w Łodzi odbył się kolejny dzień skupienia dla kobiet 30+. Jego temat brzmiał: Czas dla Boga w zabieganym życiu. Wzięło w nim udział 15 dzielnych, Bożych niewiast, dla których czas poświęcany na modlitwę odgrywa wielkie znaczenie.

Spotkanie zaczęło się warsztatami, które dotyczyły organizacji czasu i sprawdzenie obecnego stanu ducha w tym względzie. Na zakończenie tego punktu programu jedna z uczestniczek podzieliła się swoim codziennym czasem, który przeznacza dla samego Boga.

Następnie uczestniczki udały się do ogrodu, gdzie wspólnie odśpiewały litanię do Matki Bożej i radośnie wysławiały Jej cnoty przez podjęcie stosownej pieśni.

Po powrocie do domu zakonnego rozważyły słowo Boże, które było przeznaczone na ten dzień.

Po obiedzie przyszedł czas na pokrzepienie duszy. Najpierw o. Przemysław OP wygłosił konferencję, w której przybliżył temat modlitwy codziennością. W tym temacie posłużył się tekstami znanego teologa, Karla Rahnera.

W czasie adoracji Najświętszego Sakramentu przyszedł czas na utęskniony odpoczynek u stóp Pana. Wśród modlitwy i śpiewu wychwalaliśmy Tego, który pozwala nam się odnajdywać w codziennym zabieganiu. Nie zabrakło też czasu na modlitwę uciszenia serca. Były to bardzo owocne chwile…

Apogeum dnia była Eucharystia sprawowana w intencji kobiet uczestniczących w dniu skupienia i ich rodzin.

Niech ten wspólnie przeżyty dzień w Karmelu Dzieciątka Jezus przyniesie obfite plony w odnowionej relacji z Bogiem, która dokonuje się w codzienności.

dodatkowe informacje na temat skupienia można znaleźć na blogu: potrzebujeboga.blogspot.com lub  w zakładce apostolstwo młodych.

 

Posted in Aktualności.