Łaską bowiem jesteście zbawieni…

Łaska nieustannie wydobywa z nas dobro.
Pozwala mu w nas zwyciężać.
Zatrzymuje trumf zła.

Łaska sprawia, że odbudowujemy swoje życie ku życiu z Bogiem.
Życiu w Jego obecności. Blisko Niego.

Łaska wydarza się wszędzie tam, gdzie bardziej kochasz, bardziej czynisz dobro, bardziej służysz.

Łaska objawiająca się w życiu niesie nas i umacnia.

Wystarczy to dostrzec!

Posted in Aktualności, Łódź, Potrzebuje Boga, Relacje z wydarzeń.