Łódź. Dzieci królestwa

Od Ojca w niebie pochodzi i rodzi się dziecko na ziemi. Dzieli się Ojciec niebieski z tym dzieckiem swoją naturą, przez łaskę uświęcającą, która jest uczestnictwem Jego natury (por. 2 P 1, 4), rozwija to życie łaski przez cnoty wiary, nadziei i miłości, doskonali je przez dary swego Ducha Najświętszego. Duszą dziecięctwa, która wszystko napełnia, jest miłość,
na wzór i uczestnictw tej miłości, którą jest i żyje Ojciec: Deus Caritas est
Bóg jest miłością (1J 4, 6.16)!.
/Sługa Boży Anzelm Gądek OCD/

Jako dzieci Boga mamy od Niego wszystko.
Boży jesteśmy!

Możemy też przyjść ze wszystkim, pewni, że nas nie odepchnie, nie zostawi samych sobie, nie pominie…
Boży jesteśmy!

Prawda o tym, że mamy Ojca w niebie, który daje nam swój dom, zaprasza do królestwa może stać się siłą dla naszego, często zmęczonego, życia.
Boży jesteśmy!

I to jest piękne.

Posted in Aktualności, Łódź, Potrzebuje Boga, Relacje z wydarzeń and tagged , , , .