Łódź. Dzień skupienia dla kobiet

Pojęcie „uczucia” należy do dziedzictwa chrześcijańskiego. Doznania lub uczucia oznaczają emocje lub poruszenia wrażliwości, które skłaniają do działania lub niedziałania, zgodnie z tym, co jest odczuwane lub wyobrażane jako dobre lub złe (1763).
Uczucia są naturalnymi składnikami psychiki ludzkiej, stanowią obszar przejściowy i zapewniają więź między życiem zmysłowym a życiem ducha. Nasz Pan wskazuje na serce człowieka jako na źródło, z którego wypływają uczucia (1764).
W życiu chrześcijańskim sam Duch Święty wypełnia swoje dzieło, pobudzając całość bytu człowieka, wraz z jego cierpieniami, obawami, smutkami, jak to jawi się w agonii i męce Pana. W Chrystusie uczucia ludzkie mogą otrzymać swoje spełnienie w miłości i Boskim szczęściu (1769).

Tyle Katechizm Kościoła Katolickiego. Prosto i zwięźle.

Wiemy natomiast z własnego doświadczenia, że uczucia, jakich w życiu doświadczamy nie zawsze są dla nas łatwe do przyjęcia i proste do przeżycia.
Nieraz sprawiają nas sporo kłopotów.

Istnieje wtedy pokusa, aby je wyłączyć, odciąć od siebie. Nie czuć.

Nic jedna bardziej błędnego!
Opcja ON – OFF to nie zawsze najlepsze rozwiązanie.

I o tym będzie najbliższy DZIEŃ SKUPIENIA DLA KOBIET, na który oczywiście serdecznie zapraszamy już teraz 🙂

24. lutego 2024
godz. 11.00-18.30

Zgłoszenia do 23. lutego na adres:
rekolekcje.karmel@gmail.com

Na dzień skupienia zapraszamy kobiety do +/- 40. roku życia.

Posted in Aktualności, Łódź, Potrzebuje Boga, Zaproszenia and tagged , , , , .