Łódź. Zaproszenie dla kobiet

Niegdyś bowiem byliście ciemnością, lecz teraz jesteście światłością w Panu:
postępujcie jak dzieci światłości!
Owocem bowiem światłości jest wszelka prawość i sprawiedliwość, i prawda.
Badajcie, co jest miłe Panu.

Ef 5, 8-10

Dbasz o swoją relację z Jezusem tak, jak potrafisz: modlisz się, czytasz Pismo Święte, korzystasz z sakramentów, rozmawiasz z zaufaną osobą…

Słowa z listu do Efezjan brzmią mocno i zdecydowanie: byłaś w ciemności, ale teraz żyjesz w świetle.
Teraz widać osoby, rzeczy takie jakie są. Widać całą prawdę.
Siebie również możesz zobaczyć w pełnej okazałości…

Czy to trochę nie przeraża? A może budzi wątpliwości?
Czy w tym świetle jest jeszcze miejsce na pytania? Czy jest miejsce na tajemnicę?
Jezus zachęca, by szukać, rozeznawać, co podoba się Bogu.
Być może jest tak, że jestem w drodze, odkrywam Prawdę…
A może Prawda odkrywa mnie przede mną samą…

Serdecznie zapraszamy na kolejny DZIEŃ SKUPIENIA DLA KOBIET,
by razem wsłuchiwać się w Słowa Jezusa.

21. października 2023
godz. 11.00-18.30

Zgłoszenia do 20. października na adres:
rekolekcje.karmel@gmail.com

Na dzień skupienia zapraszamy kobiety do +/- 40. roku życia 🙂

Posted in Aktualności, Łódź, Potrzebuje Boga, Zaproszenia and tagged , , , , .