Obrona pracy doktorskiej s. Sofiji

W dniu 5 grudnia 2016 r., na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej naszej s. Sofiji od Przemienienia Pańskiego CSCIJ (Ir?ny Ošmjanskiej).

W swojej rozprawie doktorskiej siostra podjęła temat: ?Synostwo Boże jako paradygmat moralności chrześcijańskiej w świetle dzieł wybranych autorów karmelitańskich.? Podstawę do jej badań stanowiły pisma św. Jana od Krzyża, sł. B. o. Anzelma Gądka OCD, Założyciela Zgromadzenia, św. Teresy od Dzieciątka Jezu i św. Teresy Benedykty od Krzyża. Promotorem pracy był ks. prof. dr. hab. Józef Zabielski, natomiast recenzentami ks. prof. UKSW dr hab. Stanisław Skobel i ks. prof. KUL dr hab. Tadeusz Zadykowicz.

W obronie pracy doktorskiej s. Sofiji uczestniczyły siostry z naszego Zgromadzenia, a także kilka osób zaprzyjaźnionych z s. Sofiją, kapłani i osoby świeckie z Łotwy i Polski.

Posted in Aktualności.