Pasterka i wspólne kolędowanie

Boże Narodzenie w Karmelu Dzieciątka Jezus przeżywane jest szczególnie uroczyście i radośnie. Słowo Wcielone przychodzi na świat i rodzi się duchowo w sercu każdej karmelitanki i każdego człowieka. Bóg przybiera postać maleńkiego Dziecięcia i chce zamieszkiwać nasze domy, nasze dusze. Ucieszmy się Jego narodzeniem i pozwólmy przyjść do siebie, do swojej codzienności i zwyczajności życia oraz obowiązków. Niech Jego miłosierna miłość wyzwoli w nas moc do dawania świadectwa tym, którzy wątpią w Jego istnienie i działanie. Mały a wielki Bóg przyszedł, aby nas zbawić, bo bardzo nas kocha!

 

Posted in Aktualności.