Zjazd junioratu prowincji łódzkiej 27- 31.12. 2015r.

W ostatnich dniach grudnia 2015 roku Siostry juniorystki (czyli te, które są jeszcze przed ślubami wieczystymi i składają śluby na rok) spotkały się w Ksawerowie pod Łodzią, na corocznym zjeździe bożonarodzeniowym.

Spotkanie miało charakter formacyjno- rekreacyjny. Wzięło w nim udział 6 sióstr z czterech roczników. Do trzech Sióstr juniorystek przebywających na stałe w Ksawerowie dołączyły Siostry z: Siemiatycz, Bielska Podlaskiego oraz Łodzi. Zgodnie ze zwyczajem panującym w naszym Zgromadzeniu dzień 28.12., w którym wspomina się dzieci betlejemskie, które przelały swoją krew za małego Jezusa, tzw. młodzianków, przeżywany był w szczególnie radosnej atmosferze. Tego dnia ,,urzędy przełożonych? pełnią najmłodsze Siostry. W Ksawerowie wybór rekreacyjnych przełożonych nastąpił przez ciągnięcie losów (gdyż zwyczajowy wybór przez głosowanie byłby szczególnie trudny, ze względu na to iż wszystkie siostry juniorystki jednakowo nadawały się do objęcia tych zaszczytnych funkcji) I tak los padł na s. Zacharię, która została jednodniową Matka Generalną. Dzień Młodzianków Siostry spędziły na wspólnej zabawie, tańcach, rozmowach oraz obejrzały film.

Kolejny dzień zjazdu obfitował w bogactwo duchowe. Łódzkie juniorystki mogły między innymi wysłuchać konferencji o. Mieczysława Sołowieja (jezuity) oraz uczestniczyć w Adoracji.

Zjazd junioratu zakończył się dwudniowym wyjazdem do Sosnowca, do Domu Macierzystego Sióstr karmelitanek Dzieciątka Jezus, gdzie Siostry mogły pogłębić swoją wiedzę o historii i duchowości Zgromadzenia oraz zwiedzić nowopowstałe muzeum czcigodnej Sługi Bożej Matki Teresy do Św. Józefa (Janiny Kierocińskiej)-Współzałożycielki Zgromadzenia.

Za wszelkie dobro, którego Siostry doświadczyły niech będzie Bóg uwielbiony.

 s. Stanisława

Posted in Aktualności.