Rekolekcje dla kobiet 30+ w Łodzi

W dniach 3-5 czerwca w Karmelu Dzieciątka Jezus w Łodzi odbywały się rekolekcje dla kobiet 30+. Wzięły w nich udział zarówno żony, matki,  jak również osoby samotne. Przyjechały z Łodzi i okolic, ale także z daleko wysuniętych miast Polski. Temat spotkania brzmiał: ?Misja specjalna, czyli jak dobrze odczytać i zrealizować swoje życiowe powołanie?. Rekolekcje prowadziła dr Iwona Niedbalska. Od strony duchowej towarzyszył o. Jan Brzana OCD. Organizacją całości zajęła się s. Łucja CSCIJ.

Najlepszym podsumowaniem będą świadectwa uczestniczek. One mówią same za siebie:

?Ten czas ubogaca moje życie duchowe, pokazuje jak bardzo potrzebny jest Chrystus w każdej sferze życia. Do tej pory wydawało mi się, że stereotypy wyniesione z domu są dobre, a jednak Bóg, Jego miłość inaczej to widzi. Chrystus uczy mnie prawdziwej, bezinteresownej miłości, przygotowuje do dalszego życia, dalszej drogi. Dla Niego nie ma czasu straconego, bo najważniejsze co teraz, to co przede mną. Jezus pokazuje mi, że z Nim mogę wszystko. Pokonać najtrudniejsze chwile, gdzie nie widzę rozwiązań. Uczy mnie ufności i stawiania na Boga samego, zawierzenia Jemu i Jego Matce. Pan Jezus pokazuje mi pięknych ludzi, którzy przemieniają się dzięki Jego miłości. Daje nadzieję, że każdy z nas może być dobry i piękny wewnętrznie. Pokazuje, że dla Niego nie ma rzeczy niemożliwych?. (Wiola)

?Ten czas dał mi wielki odpoczynek dzięki spotkaniu z Panem Bogiem oraz z drugim człowiekiem. Pan Bóg w sposób szczególny pokazał mi po prostu, że troszczy się o mnie, że nie jestem Mu obojętna, że wysłuchuje moich modlitw, a także ma wzgląd na moje pragnienia i zależy Mu na ich realizacji?.  (Asia)

?Na rekolekcjach Pan uporządkował mi wiele spraw. W głębi siebie czuję i przyjmuję, że MIŁOŚĆ jest Najważniejsza i że relacja z Bogiem jest Najważniejsza i fundamentalna?. (Klaudia)

?Podczas tych rekolekcji Bóg postawił mi na drodze każdą  z uczestniczek ? ich życie, postawa i doświadczenie życiowe pokazały mi, jak ważny jest Chrystus w naszym życiu. Ich otwartość i chęć słuchania oraz dzielenie pokazały mi, że nie jestem sama, że obok mnie żyją kobiety ?30+?, które są prawdziwe!

Konferencje i warsztaty pokazały, co należy zmienić w życiu, poprawić. Chciałabym to zrobić ? poprawić relacje w domu, z otoczeniem wykorzystując poznaną wiedzę?.

?Był to szczególny czas ofiarowany przez Pana, pełen niespodzianek. Chciałabym szczególnie podziękować za zorganizowanie tych rekolekcji. Nic w nich nie było przypadkowe. Po raz kolejny potwierdziło się to, żeby słuchać natchnień i odpowiadać na nie całym sercem. Tylko przez Serce Maryi mogę dotrzeć do Serca Jezusa. Jeśli zawierzę swoje życie Maryi, nie ucieknę spod krzyża. Nauczyłam się tutaj także tego, że prawdziwej miłości mogę się nauczyć tylko od Jezusa. Tylko taką miłością nie będę krzywdzić innych. W miejscu tym odczuwa się takie działanie Ducha Świętego, taki pokój w sercu, który da mi siłę do dalszego działania. Nie ważne jakie zadanie mam do spełnienia, chcę tylko pełnić wolę Bożą, a przy Sercu Maryi będzie mi dużo łatwiej. Właśnie Maryja mnie tutaj przyprowadziła i daje wskazówki co dalej. Naśladować Ją w życiu w skrytości i wszystko rozważać w sercu. Do każdego przemawiać językiem miłości. Potwierdziło się to, że najważniejsze jest tu i teraz , nie wybiegać w przyszłość i nie wracać do przeszłości. Cieszyć się każdą chwilą, bo może przecież być ostatnią. Dane mi było także poznać, że w czasie Komunii, do naszego serca przyjmuję serce Pana Jezusa i moje serce łączy się z sercem Pana Jezusa. Kontakt z każdą osobą był bardzo pomocny. Poznałam tu wiele nowych przyjaciół. Tworzyliśmy tu prawdziwą wspólnotę?.

?Ten czas był dla mnie przede wszystkim wzajemnym ubogacaniem się, świadectwem życia w Bożej obecności na co dzień. Na nowo zrodziło się we mnie pragnienie bliskości z Bogiem i głębokiej ufności. Ten czas pokazał mi, że tak mało jest we mnie miłości do drugiego człowieka i tego zamierzam się uczyć?.

Rekolekcje rozpoczęły się Uroczystością Najświętszego Serca Pana Jezusa i zbiegły się ze wspomnieniem Niepokalanego Serca Maryi. Jak można zauważyć, te okoliczności także nie były bez znaczenia. Wiele łask otrzymywałyśmy podczas rekolekcji. Teraz zbieramy jeszcze ich owoce. Chwała Panu za wszystko!

 

 

Posted in Aktualności.