Rozpoczęcie nowicjatu kanonicznego

W dniu Narodzenia Najświętszej Maryi Panny (08.09.2017) w Domu Prowincjalnym w Łodzi nowicjat kanoniczny rozpoczęły dwie siostry: s. Magdalena i s. Marta. Przyjęte przez przełożoną wyższą zostały włączone do rodziny zakonnej, w której będą naśladować Jezusa i korzystać z dóbr duchowych Zakonu karmelitańskiego. Do stroju postulanckiego otrzymały biały welonik, który będą nosić aż do obłóczyn.

 

 

 

 

 

Podczas obrzędu przyjęcia do nowicjatu siostry wysłuchały konferencji Ojca Założyciela ? Sł. B. o. Anzelma Gądka OCD, którą wygłosił na obłóczyny sióstr w Sosnowcu, 22.09.1962 r. W swoim przemówieniu nawiązał do słów, którymi Kościół czci Maryję: ?Cum essem parvula, placui Altissimo? – ?Kiedy byłam maleńką, podobałam się Panu?. Sługa Boży podkreślił, że w wielu miejscach Pisma świętego zwraca się uwagę na atut Matki Najświętszej, a jest nim pokora – uniżenie. Kontynuuje: ?Nie wiemy, czy Matka Najświętsza była maleńka wzrostem, czy wysoka, ale to na pewno wiemy, że była głęboka pokorą. I o was także nie wiemy, jakie jesteście, czy macie obfitość łaski Bożej, czy jesteście prawdziwie pokorne, ale to wiemy, że pragniecie być małe, że pragniecie być pokorne, że pragniecie iść tą maleńką drogą, którą szło Dzieciątko Jezus, że chcecie wstępować w Jego ślady pod opieką Matki Najświętszej, Matki Dziecięctwa Bożego, przywdziewając Jej suknię, a równocześnie pod opieką św. Teresy od Dzieciątka Jezus, nauczycielki drogi Dziecięctwa i Patronki Zgromadzenia. Bo w tym małym Karmelu Dzieciątka Jezus, jak się lubicie nazywać, drogą do chwały, do wielkości i do godności jest droga Dziecięctwa Jezusowego?. W dalszych słowach wyraża fakt, że droga dziecięctwa Bożego to nie droga infantylizmu, lecz droga krzyża. Tą drogą należy iść razem z Jezusem.

Następnie nowo przyjęte nowicjuszki wraz z całą wspólnotą uczestniczyły we Mszy świętej, podczas której jednocząc się z całym polskim Kościołem poświęciły się Niepokalanemu Sercu Maryi. Do tej historycznej chwili siostry przygotowywały się przez czynny udział w Triduum w Parafii pw. Opieki św. Józefa poprzedzającym to wydarzenie.

Posted in Aktualności.