Siemiatycze. Spotkanie formacyjne dla sióstr

(…) Miłość Boga nie polega na tych łzach ani smakach i [odczuwaniu] czułości, których zazwyczaj pragniemy i pocieszamy się, nimi, ale na służeniu ze sprawiedliwością, wytrwałym zapałem i pokorą”. (KMŻ 11,13)

Gdy rozpoczynałyśmy nasze spotkanie ze Świętą Teresą od Jezusa, Ojciec zapytał nas o oczekiwania, jakie mamy względem tego spotkania. Zaskoczone pytaniem, wyrwane z pośpiechu codziennego życia, niejednokrotnie podawałyśmy odpowiedź „Nie mam oczekiwań…” Ale to zmieniło się bardzo szybko.

W dniach 18. i 19. lutego 2023 r., w domu rekolekcyjnym w Siemiatyczach, odbyła się sesja formacyjna dla sióstr pt. „Kobieta spragniona – duchowa droga świętej Teresy”. Przewodniczył jej ojciec Jarosław Górka OCD, ze wspólnoty w Gorzędzieju.

Rozpoczęłyśmy nasz zjazd Mszą świętą, a później spotykałyśmy się na konferencjach i w małych grupach. Odbyłyśmy wirtualną wycieczkę do Ávila i innych miejsc związanych ze świętą Teresą; przyglądałyśmy się cechom modlitwy naszej Świętej Matki, jej wielkiej determinacji i ufności. Wieczorem podczas wystawienia Najświętszego Sakramentu czuwałyśmy przed Jezusem, rozważając słowa św. Teresy.

Nasze spotkanie było czasem nie tylko modlitwy i rozważania, napełniania ducha, ale też czasem radości i wspólnoty, czasem spotkania z dawno niewidzianymi siostrami i czasem dzielenia się naszą drogą duchową, zgodnie z sugestią „bohaterki” naszego spotkania: „(…) doradzałabym tym, którzy praktykują modlitwę [myślną] — zwłaszcza na początku — aby starali się o przyjaźń i relacje z osobami, które zajmują się tym samym. Jest to rzecz niezwykle ważna, choćby chodziło tu jedynie o wspomaganie się nawzajem modlitwami, a tym [ważniejsza], że wynika [stąd] dużo więcej korzyści!” KMŻ 7,20

opr. s. Katarzyna Łukowiak CSCIJ

Posted in Aktualności and tagged , , .