Łódź. Rocznica Urodzin Sługi Bożego o. Anzelma Gądka

Tegoroczne 139. urodziny Ojca Założyciela, 24. lutego, w naszej wspólnocie sióstr karmelitanek Dzieciątka Jezus w Łodzi przeżywałyśmy w łączności ze św. Teresą od Dzieciątka Jezus – Patronką Zgromadzenia. Trwamy bowiem w Roku jej poświęconym (zob. https://www.karmelitanki.pl/ kalendarium-wazniejszych-wydarzen-i-obchodow-rocznic-w-roku-2022-2023/.

„Małą drogę” duchowego dziecięctwa, na której Teresa z Lisieux zdobyła świętość, wyjaśniał i proponował Sługa Boży o. Anzelm wielu „małym duszom”, a zwłaszcza nam, swoim duchowym córkom, zachęcając: Drogie Siostry, droga dziecięctwa jest nie tylko waszym ćwiczeniem, jest waszym powołaniem. Pod sztandarem Dzieciątka Jezus macie się uświęcać i uświęcać bliźnich; z natury słabe, w objęciach Ojca niebieskiego słabość wasza będzie wszechmocą; w towarzystwie Dzieciątka kochać i wielbić będziecie z Nim i w Nim, i przez Niego Ojca, pokorne, proste, szczere ze sobą, z Bogiem i z  ludźmi, słowa i czyny wasze będą tak, tak, nie, nie; delikatnością Matki Najświętszej będziecie otaczać Dziecię Jezus, i nawzajem, serdecznością Dziecięcia Jego Matkę; Ewangelią posłuszeństwa, czystości i ubóstwa karmić będziecie skromny wasz stół codzienny, silne nie w ramionach, ale bronią wiary, ufności i miłości, mocne waszą słabością, zwycięskie ofiarą ze siebie. Takie ma być ziarno pszeniczne, rzucone na glebę dziecięctwa, ta jest droga do odnowienia świata, zdobycia królestwa dusz. Takie jest wasze apostolstwo, męczeństwo, wyznawstwo, dziewictwo ducha!

Niech was błogosławi Ojciec i Syn w Duchu Świętym. Niech utwierdzi w was dziecięctwo Boże! (…) A św. Teresa od Dzieciątka Jezus niech wam przewodzi pod sztandarem dziecięctwa, w sukni Matki Najświętszej, do walki i zwycięstwa: O chwałę Bożą, o dusz zbawienie, za Kościół święty aż do pełnego wykonania dziecięctwa w ofiarnym zjednoczeniu Miłości!

W kaplicy łódzkiego domu prowincjalnego o godz. 6.30 o. przeor Ernest Zielonka OCD odprawił Mszę świętą w intencji: O łaskę beatyfikacji Sługi Bożego o. Anzelma, o błogosławieństwo Boże w jego procesie beatyfikacyjnym oraz w intencjach osób modlących się przez jego przyczynę.

Urodzinowe świętowanie we wspólnocie rozpoczęłyśmy krótkim słowem wspomnienia Ojca Założyciela i śpiewem pieśni: Daj nam radość… Następnie losowałyśmy przygotowane sentencje Sługi Bożego, by jego słowa nam towarzyszyły i były światłem na naszej drodze powołania. W godzinach popołudniowych cała wspólnota obejrzała prezentację przygotowaną przez siostry z Wicepostulacji, pt. Apostoł orędzia „małej Teresy”, ukazującą niektóre wydarzenia z życia o. Anzelma, świadczące o jego przyjaźni ze św. Teresą, którą od początku uważał za swoją duchową siostrę.

W naszym świątecznym dniu pamiętałyśmy również w modlitwie o cierpiącej Ukrainie i naszych siostrach w Mikulińcach, które pozostają z udręczonymi ludźmi, niosąc im pomoc i otuchę.

Posted in Aktualności and tagged , , .