Światowy Dzień Chorego

W dniu 11 lutego przypada XXV Światowy Dzień Chorego. Obchodzimy go we wspomnienie Matki Bożej z Groty Massabielle.  W tym roku, decyzją Ojca Świętego, nadzwyczajne obchody odbędą się właśnie w Lourdes. Towarzyszyć nam będzie hasło: ?Zdumienie tym, czego dokonuje Bóg: ?wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny? (Łk 1, 49)?.

Na ten dzień Ojciec Święty Franciszek wystosował specjalne orędzie, czytaj orędzie, w którym wyraził swoją bliskość wobec chorych, cierpiących, a także tych, którzy się nimi opiekują (zarówno rodziny, jak i wolontariuszy). Zwrócił w nim uwagę na potrzebę dziękczynienia za dar towarzyszenia chorym oraz zauważył, że posługa cierpiącym jest zasadniczym elementem misji Kościoła. Dodał:

Chciałbym was wszystkich chorych, cierpiących, lekarzy, pielęgniarki, członków rodzin, wolontariuszy zachęcić do kontemplowania w Maryi, Uzdrowieniu Chorych, tej, która zapewnia czułość Boga wobec każdego człowieka i wzór powierzenia się Jego woli, a także do znajdowania zawsze w wierze karmiącej się Słowem Bożym i sakramentami mocy, by miłować Boga i braci, również w doświadczeniu choroby.

Papież przypomniał, że każdy chory, niepełnosprawny pozostaje osobą. Jego stan faktyczny nie przekreśla, ani nie ujmuje jego godności. Swoim życiem wypełnia misję powierzoną mu od Boga. Na koniec zawierzył nas wszystkich Matce Bożej:

Maryjo, nasza Matko,
która w Chrystusie przygarniasz każdego z nas jako dziecko,
podtrzymuj ufne oczekiwanie naszych serc,
spiesz nam z pomocą w naszych chorobach i cierpieniach,
Prowadź nas do Chrystusa, Twojego Syna a naszego Brata,
i pomóż nam powierzyć się Ojcu, który dokonuje wielkich rzeczy.

W Karmelu Dzieciątka Jezus dzień 11 lutego obchodzony jest w łączności z Ojcem Świętym. Siostry uczestniczą w Eucharystii, podczas której potrzebujące przyjmują sakrament namaszczenia chorych. Tego dnia w sposób szczególny modlą się za pracowników służby zdrowia, chorych w naszych rodzinach, chore siostry, proszących o modlitwę oraz tych wszystkich, którzy doświadczają cierpienia na całym świecie.

Posted in Aktualności.