Zebranie sióstr przełożonych prowincji łódzkiej

?Gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich?
Mt 18,20

W domu prowincjalnym w Łodzi w dniach 11-12 lutego odbyło się zebranie sióstr przełożonych prowincji łódzkiej Zgromadzenia. Spotkanie, w którym uczestniczyło 18 sióstr, było wpisane w program formacji ciągłej, do której jest zaproszona każda z osób konsekrowanych.

Tematem przewodnim spotkania było zagadnienie wspólnoty i wspólnotowości, zagrożeń i współczesnych wyzwań stojących przed każdym, kto pragnie w sposób ewangeliczny i dojrzały stać się darem dla innych podejmując życie konsekracją zakonną. Ks. Profesor UKSW dr hab. Marek Tatar wygłosił dwie konferencje i zaproponował zajęcia warsztatowe, które stały się miejscem wymiany myśli i doświadczeń, wspólnej refleksji i pochylenia się nad wieloaspektowością zagadnienia budowania wspólnoty i zadań siostry przełożonej.

W drugim dniu zebrania siostrom przełożonym towarzyszyła refleksja nad działalnością misyjną Zgromadzenia. Referentka misyjna s. Beatrycja Noske przybliżyła swoją pracę i posługę  w Sekretariacie Misyjnym w Sosnowcu oraz podzieliła się wrażeniami z pobytu w Burundi, Rwandzie i Kamerunie. Korzystając z filmików – nagranych w czasie trzymiesięcznego pobytu w domach misyjnych – przekazała wiele ciekawych wiadomości z działalności sióstr na misjach oraz przybliżyła warunki życia miejscowej ludności.

Posted in Aktualności.