Tydzień Modlitw o Powołania

Czym jest Powołanie?
Jest wewnętrznym wezwaniem łaski, 
które zapada w duszę jak ziarno, aby w niej dojrzewać
.

Jan Paweł II

Powołanie to tajemnica.
Tajemnica działania samego Boga w ludzkiej duszy.

Tajemnica pomiędzy Bogiem a każdym człowiekiem osobiście, bowiem Bóg dla każdego ma indywidualny plan; propozycję do wspólnego przejścia drogi życia.

Powołanie to dar samego Boga, pojawiający się w pewnym momencie życia, który w tym darze pragnie nadać życiu człowieka nowy sens, nową jakość, nowy kierunek…

TO BÓG POWOŁUJE.
Do człowieka jednak należy decyzja i odpowiedź… 

Powołanie kwitnie w miłości – miłości, która zachwyca, ogarnia najgłębsze pragnienia, dotyka źródeł, wzbudza pragnienie daru. Rodzi się jako odpowiedź miłości dana Bogu, który ofiarowuje się w darze bez zastrzeżeń, odpowiedź dana miłości darmowej, której się nie posiada, lecz się ją otrzymuje.

Taka dynamika szukania i połączenia jest procesem, który nigdy nie dopełnia się całkowicie. Przed osobą powołaną otwiera się droga nawrócenia i modlitwy, w której ma zamieszkać. Pragnienie staje się wówczas przemianą i oczyszczeniem, pochwałą i formą Piękna, które przyciąga i jednoczy, tajemnicą, w której ma zamieszkać.
/z dokumentu do osób konsekrowanych o śladach Piękna Kontemplujcie/.

Wszyscy jesteśmy wezwani do życia radami, zawartymi w Ewangelii – ona zobowiązuje wszystkich, którzy chcą kroczyć za Jezusem.

Rzecz w tym, aby rozeznać, w jaki sposób Bóg chce, aby to czynić;
to znaczy: w jaki sposób, w jakiej formie życia TY masz kochać i naśladować Jezusa?

Ze strony człowieka powołanie jawi się jako głębokie pragnienie serca, by na ten dar, zaproszenie Boga odpowiedzieć całym sobą; całym swoim życiem.

Powołany czuje głęboko w swym sercu, że poza Bogiem nie ma dla niego dobra (por. Ps 16, 2); że nic poza NIM SAMYM nie jest w stanie zaspokoić ogromu jego pragnień oraz tęsknot.

PRAGNIENIE I TĘSKNOTA istnieją obok siebie i domagają się spełnienia.

To pragnienie życia w Bogu, z Bogiem i przez Boga; w ofierze z siebie dla Niego – jedynej Miłości – oraz braci i sióstr, do których On pośle…

MODLITWA O ROZEZNANIE POWOŁANIA
Boże, przenikasz i znasz mnie.
Stworzyłeś mnie dla szczęścia,
Pomóż mi je odnaleźć.
Ukaż mi moją drogę życia.
Spraw, abym wybrała to,
Co dla mnie zamierzyłeś
Jeszcze w łonie mej matki.
Chcę być Tobie posłuszna we wszystkim.
Pójdę, gdzie mnie poślesz.
Ufam Tobie, bo wiem, że mnie kochasz
I chcesz mojego dobra.
Prowadź mnie po Twoich ścieżkach. Amen.

Posted in Aktualności.