Modlitwa jest przyjacielską rozmową…

… z Tym, o którym wiemy, że nas kocha!

To zdanie św. Teresy od Jezusa każdego dnia naszych rekolekcji wybrzmiewało wyjątkowo często jako zaproszenie do budowania relacji z Jezusem; relacji opartej na przyjacielskim dialogu, zasłuchaniu i bliskości.

Modlitwa bowiem zaczyna się od tęsknoty i pragnienia Boga, które zawsze jest naszą odpowiedzią na uprzedzające… pragnienie Boga! Święty Augustyn powie, że „Bóg pragnie, abyśmy Go pragnęli”.

Przez te trzy dni trwania w rekolekcyjnym skupieniu i zasłuchaniu chcieliśmy dać się przekonać Duchowi Świętemu, że modlitwa nie jest tylko wyspą na morzu naszego życia, ale może stać się naszym życiem.

Kto mówi Karmel, mówi modlitwa. W Karmelu modlitwa nie jest jednym z ćwiczeń duchowych, lecz naszym życiem.

Wilfrid Stinissen OCD

I ma sens o tyle, o ile przeniknięta jest miłością…
Miłością osoby do Osoby.

Modlitwa, jak przyjaźń, nie zamyka się w czasie. Trwa.
Definiuje i kształtuje życie, by ostatecznie nadać mu kształt miłości i przyjaźni, która rodzi nowych ludzi upodobnionych do Boga.

Za czas, jaki został nam dany, Bogu niech będą dzięki!

I jeszcze słowo świadectwa:
Podczas rekolekcji ”Modlitwa. Historia przyjaźni” Pan Bóg zmienił mój stosunek do modlitwy. Jest ona obecnie nie obowiązkiem, lecz czasem rozmowy z Panem. Podczas spotkania z ”Bogiem-Przyjacielem” dziękuję Mu za otrzymane dary, a gdy zdarzają się chwile trudne, mogę liczyć na Jego miłość, przytulenie. Obraz Pana Boga jaki mi towarzyszył od dziecka nie był zachęcający do zwierzeń, gdyż wzrastałam w poczuciu, że Bóg jest odległy, jest surowym Sędzią. Rekolekcje pomogły mi otworzyć się na relacje z Panem. Bóg uświadomił mi, że grzechy, upadki nie wpływają na miłość Bożą, która jest stała i niezmienna. Nie przebaczając sobie, nie potrafiłam zaufać Bożej Miłości i zbudować przyjaźni. Jednak Pan Bóg czekał aż powiem Mu swoje – TAK. 
Chwała Panu!


Posted in Aktualności, Galeria, Łódź, Potrzebuje Boga, Relacje z wydarzeń.