Wyjazd sióstr do drugiego nowicjatu w Sosnowcu

Dnia 27. lutego trzy siostry juniorystki przebywające na terenie prowincji łódzkiej, wyjechały do Sosnowca, by tam przez pół roku przygotowywać się do złożenia ślubów wieczystych. S. Carita wyjechała z Siemiatycz, natomiast s. Maria i s. Kinga z domu prowincjalnego z Łodzi.

Siostry na 6 miesięcy zostały wyłączone z prac w wymiarze apostolskim. Dany im czas przeznaczą na osobistą formację pod kierunkiem mistrzyni. Będą pogłębiać życie duchowe we wszystkich wymiarach.  Na nowo wdrożą się w naukę Kościoła zgłębiając dokumenty Stolicy Świętej oraz wrócą do żywotnych cech reguły karmelitańskiej. Będą zgłębiać dzieła świętych Karmelu i praktykować naukę o Bożym dziecięctwie, którą poznały.

Twórcą drogi dziecięctwa jest sam Jezus Chrystus. ?Naśladują siostry Chrystusa Pana, który od żłóbka aż do krzyża wyznawał, że jest Synem swego Ojca i dziecięctwo swoje nie tylko poświęcił w wodach Jordanu, ale je ochrzcił własną krwią na krzyżu? (z Konstytucji Zgromadzenia CSCIJ).

Czas wyjazdu poprzedzony był wspólną Eucharystią, w której słowo Boże skierowało oczy naszego serca na potrzebę nawrócenia i ubóstwa. Z Ewangelii św. Marka (10, 17-27) usłyszeliśmy słowo o bogatym młodzieńcu, który jest przywoływany zawsze, gdy mowa o ślubie ubóstwa. ?Wtedy Jezus spojrzał na niego z miłością i rzekł mu: ?Jednego ci brakuje. Idź, sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za Mną?? (Mk 10, 21). Niech te słowa będą dla naszych sióstr wskazówką do nawrócenia serca.

Życzymy, by dany im czas łaski był wypełniony modlitwą i odrzucaniem tego, co nie przyczynia się do gromadzenia skarbu w niebie, aby bez niepotrzebnego balastu mogły iść za Tym, który jest Oblubieńcem ich dusz.

?Ach żyć miłością – to dawać bez miary,

Bo kto miłuje, w liczbach się nie gubi,

I nic za swoje nie żąda ofiary,

Wiedząc, że miłość rachować nie lubi.

Lekko biec mogę bo wszystko oddałam

Sercu Bożemu, co tryska słodkością

Jeden skarb tylko sobie zatrzymałam

Żyję miłością!?

Fragment poezji św. Teresy z Lisieux ?Żyć Miłością?.

 

Posted in Aktualności.