Pierwszy dzień skupienia dla dziewczyn w Konstancinie

Pierwsze Słowo tego dnia:
Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich /Mt 18, 20/.

I BYŁ!
Obecny w znakach, których szukamy, ale których też bardzo potrzebujemy, bowiem ZNAKI OBJAWIAJĄ MIŁOŚĆ.
Wiemy, że Jezus nas kocha. Wiemy, że jesteśmy kochane.

Ale to jeszcze za mało.
Potrzebujemy doświadczyć, że tak jest.
Potrzebujemy poczuć, zobaczyć, usłyszećw sercu.

Bóg czeka,
aby w znakach nam się objawiać.
Bóg czeka, aż w znakach, które nam zostawił rozpoznamy Jego miłującą obecność i zaproszenie do wejścia na drogę pełnienia w swoim życiu Jego woli. Woli, pełnej miłości, dobra i pragnienia szczęścia dla nas.

*****

 

Kochać ? to znaczy dawać; Bóg dał nam wszystko, co uczynił na zewnątrz i wyrył swój obraz w naszej duszy, uczynił nas podobnymi do siebie  ? oto dzieło Stworzenia.
Kochać ? znaczy rozmawiać z tymi, których się kocha ? oto objawienie Ewangelii.
Kochać ? znaczy uczynić się podobnym i równymi z tymi, których się miłuje ?  oto Wcielenie.
Kochać ? znaczy ratować umiłowanych choćby nawet za cenę życia  ? oto Odkupienie.
Kochać ? znaczy nie oddzielać się od tych, których się kocha  ? oto Eucharystia.
Kochać ? to jednoczyć się jak najściślej i najserdeczniej z tymi, których się miłuje ? oto Komunia.
Kochać ? znaczy żyć ciągłą ofiarą za tych i dla tych, których się kocha  ? oto Msza święta.

 


Dzień skupienia dziewczyn zakończył się wspólną Eucharystią ku czci Dzieciątka Jezus.

Posted in Aktualności.