133. rocznica urodzin Sł. B. o. Anzelma Gądka OCD – Założyciela Zgromadzenia

Na zegarze Twoich lat.

Z dziękczynieniem czytam dzieje

Twego życia, pragnień twych.?

Fragment wiersza ?Dom  Pamięci Ojca Anzelma?

Świętowanie 133. rocznicy urodzin Macieja Józefa Gądka – Założyciela Zgromadzenia – wspólnota łódzka rozpoczęła mszą św. dziękczynną za dar życia i powołania Sł. B. O. Anzelma oraz z prośbą o łaski potrzebne w procesie beatyfikacyjnym.

Przed śniadaniem ? wpatrzone w odświętnie udekorowany portret Ojca ? wsłuchałyśmy się w słowa wiersza ?Dom  Pamięci Ojca Anzelma?. Na jego zakończenie zabrzmiało pytanie:

?Pozwól Ojcze, że zapytam ?

Co chcesz nam powiedzieć dziś? ?

I usłyszałyśmy słowa dawne, a wciąż nowe i mocno brzmiące w ustach Ojca Zgromadzenia: ?W głębi duszy czujemy głos Boży, przynaglający nas, byśmy szukali prawdy i według prawdy postępowali, byśmy szukali szczęścia, które nie przemija, pełniąc wolę Boga i stając się coraz lepszymi według wskazówek tejże najświętszej woli. Jest to najwyższe powołanie, jakie każdy wypełnić musi pod utratą wiecznego zbawienia, nakaz wyraźny Jezusa Chrystusa (MD 15)?.

?Cała Ewangelia Jezusa Chrystusa nie jest niczym innym, jak jednym wielkim przykazaniem świętości i wszystkie Jego słowa i czyny do tego celu zmierzają: ?Bądźcie doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski? (Mt 5, 48) (MD 15)?.

Odpowiedzią naszych serc i wyznacznikiem dalszej drogi w powołaniu stały się słowa wspólnie odśpiewanej na zakończenie pieśni:

?Daj nam radość, daj nam Panie,

i spojrzenie daj nam takie

byśmy naszym powołaniem

Twej dobroci były znakiem?

W czasie popołudniowym wspólnota zgromadziła się, by wysłuchać konferencji Ojca Założyciela z 1961 r. wygłoszonej ku czci Matki Bożej. Początkowo słowa wzniosłe zostały skierowane ku Imieniu Maryi, następnie ku Jej macierzyństwu dla Kościoła powszechnego, na koniec ku Jej szczególnej opiece i wybraniu dla Zakonu Karmelitańskiego. O. Anzelm podkreślał, że ?Karmel jest jeden, (…) jeden modlitwą, jeden umartwieniem, jeden apostolstwem, jeden miłością Matki Najświętszej. Żywotność zaś tego Karmelu okazuje się w duchu, jaki go ożywia. U was wszystko jest świeże, świeża modlitwa, świeże umartwienie, świeże apostolstwo zastosowane do kontemplacji, a nade wszystko świeże dziecięctwo ? nowy tytuł maleńkości, ale i tytuł żywotności, pokory i oddania, rzecz jedna, stara jak Karmel, dawna jest Matka Jezusowa, dawna jak Dziecię Jezus, tak święta jak Sprawca dziecięctwa, Jezus Chrystus, Syn Boga i Syn Matki Dziewicy”. Po wysłuchanej konferencji miałyśmy możliwość usłyszeć także wspomnień na temat nabożeństwa Sł. B. o. Anzelma do Matki Bożej. Jak sam powtarzał, zaszczepiła je w jego sercu matka, gdy przed urodzeniem ofiarowała go Matce Najświętszej. Potem odnawiane było przy licznych okazjach i osobistych spotkaniach z Maryją. Tego właśnie uczy nas dzisiaj nasz Ojciec Założyciel, byśmy ze wszystkich sił kochały i naśladowały Matkę Jezusa. Jak nawoływał w konferencji: ?Bądźcie czym głosi wasz tytuł i życie ? Dziećmi Matki Najświętszej i Karmelitankami Dzieciątka Jezus”.

Boskie Dzieciątko Jezus, racz obdarzyć chwałą świętych naszych Założycieli!

 

Posted in Aktualności.