Dzień skupienia w Sopocie

Na dzień skupienia w sopockim Karmelu Dzieciątka Jezus zaprosiła nas tym razem święta Teresa z Avila, Doktor Kościoła. Zaprosiła, by uczyć modlitwy, by wtajemniczyć tych, co zaproszenie przyjmą w sekret owocnego spotkania z Bogiem. Przeczucie wielkich łask przyciągnęło w progi domu na Jana z Kolna aż 25 kobiet; i choć konferencje głosił mężczyzna, o. Bertold Dąbkowski OCD, kobiecość  zajaśniała pełnym blaskiem. Bo jednym z odkryć Teresy było stwierdzenie faktu, że człowieczeństwo na modlitwie jest ważne: i to moje, osoby pragnącej spotkania z Bogiem i Jezusa, którego ludzkie przeżycia i wybory mogę kontemplować. Tą 40 letnią kobietę poruszył i doprowadził do nawrócenia obraz ubiczowanego Chrystusa. Weszła na drogę modlitwy wewnętrznej, odkryła prawa nią kierujące i zapragnęła jej nauczyć. Najpierw swoje siostry w Karmelu, a teraz przez swoje Pisma zastępy spragnionych przyjaźni z Bogiem. 

Siedziałam na schodach, bo miejsca w rozmównicy zabrakło i przeżywałam swoiste objawienie (ewangelia tego dnia ukazywała Jezusa przemienionego na górze Tabor): na modlitwie nie tylko mogę poznawać Jezusa w Jego człowieczeństwie, ale mogę też dzięki spotkaniu z Jego Bóstwem mądrzej przeżywać moje człowieczeństwo, odkrywać i dojrzewać w mojej kobiecości, scalają się w Jego obecności wszystkie wymiary mojej osoby…
Za wszystkie łaski tego dnia i te wyproszone przez Świętą Teresę i światło bezpośrednio od Pana niech będzie Bóg uwielbiony.

Posted in Aktualności.