Dzień skupienia dla dziewcząt (18+) w Łodzi

Marcowy dzień skupienia dla dziewcząt 18+ odbył się dnia 18.03 na temat „Wolność a odpowiedzialność osoby”. Prowadził go o. Jacek Olszewski OCD razem z siostrami – s. Łucją i s Cordis.
Dotyczył także osoby i roli św. Józefa w historii Kościoła, z racji że skupienie odbywało się tuż przed jego świętem. Postać św Józefa nie była nam zbyt bliska do tej pory, dzień skupienia bardzo go nam przybliżył.
Na początkowej prezentacji siostry w formie prezentacji przypomniały nam podstawowe informacje na temat roli św. Józefa, był to także czas na dyskusję i zweryfikowanie posiadanych na jego temat informacji.
Następnie udałyśmy się do Kościoła ojców karmelitów bosych na Mszę Św o godzinie 11.30, gdzie ojciec Jacek Olszewski głosił kazanie.
Po południu s. Łucja przedstawiła nam prezentację na temat wolności i odpowiedzialności osoby. Przypomniała nam o różnicy między pojęciem człowieka a osoby, o tym że każdy z nas jest osobą i to, co na nią się składa wyróżnia nas ze wszystkiego, co zostało stworzone przez Boga.
Dowiedziałyśmy się także na czym polega wolność i odpowiedzialność w życiu i w jaki sposób je kształtować. Zapadło nam w pamięć to, że wolność nie opiera się na zasadzie „róbta co chceta”, ale że jest to podejmowanie decyzji i ponoszenie za nie odpowiedzialności i konsekwencji za podejmowane decyzje, również to, że wolność i odpowiedzialność się łączą tzn. że nie istnieje jedno, jeśli nie ma drugiego. Bardzo pomogło nam również przypomnienie o tym, aby nie kierować się czynnikami zewnętrznymi ani popędem wewnętrznym, ponieważ nie jest to już wolność i nie można wtedy powiedzieć, że konkretne decyzje są w niej podjęte.
Po tym spotkaniu w wysłuchałyśmy w katakumbach konferencji o. Jacka Olszewskiego OCD, która bardzo nam się podobała. Ojciec już w pierwszych słowach zwrócił uwagę na to, że zarówno wolność jak i odpowiedzialność równa się miłość.
Przypomniał i rozjaśnił nam oblubieńczą relację św. Józefa i Maryi opierając się na nauczaniu św. Jana Pawła II. Do tej pory traktowałyśmy go jedynie jako Opiekuna Jezusa, takiego ziemskiego Jego ojca, nie patrzyłyśmy na niego jako mężczyznę w oblubieńczej relacji do Maryi.
Ojciec poszerzył nasze spojrzenie na relację damsko-męską, i ukazał jej duchowy wymiar. Zrozumiałyśmy, że pomimo naszego pragnienia miłości, którą chcemy obdarzyć jedynie Jezusa, nie musimy obawiać się uczuć/emocji, które rodzą się pod wpływem relacji z mężczyznami, ponieważ jest to normalne ze względu na to, że jesteśmy stworzeni jako mężczyzna i kobieta i jest to nieodłączne, ponieważ w zamyśle Boga kobieta i mężczyzna są jednym ciałem, komunią, i brak takich poruszeń oznaczałby, że coś z nami jest nie tak oraz że nie wykluczają one wyłącznej, oblubieńczej relacji do Jezusa, bo miłość w relacji damsko-męskiej nie ogranicza się jedynie do przestrzeni fizycznej, ale wychodzi poza nią na wymiar duchowy. I z tej racji każda kobieta oddana w pełni Bogu powinna takimi samymi uczuciami jakimi obdarza Chrystusa, obdarzać  na sposób duchowy również każdego mężczyznę, w wolności i odpowiedzialności.
Następnie była chwila przerwy, czas na kawę/herbatę, modlitwę osobistą, Salve Regina zaśpiewane z siostrami w kaplicy i nieszpory w katakumbach.
Dzień skupienia był bardzo owocny dla nas, Duch Św. działał. Mamy nadzieję, że duchowe owoce tego dnia będą widoczne w naszej codzienności 🙂
Uczestniczki dnia skupienia
Posted in Aktualności.