Dzień skupienia w Łodzi

?Bóg pozwalał mi zawsze pragnąć tego, co chciał mi dać?
św. Teresa z Lisieux

W dniu 18.02 w domu prowincjalnym w Łodzi miał miejsce kolejny dzień skupienia dla dziewcząt 18+. Jego temat brzmiał: ?Boże natchnienia a moje pragnienia?. W pomyślnym przebiegu dnia pomagali: O. Tomasz Rydzewski OCD, s. Łucja CSCIJ i s. Cordis CSCIJ.

Zaproponowane przez s. Łucję warsztaty miały na celu dostrzeżenie tego, jak Bóg mówi do każdego człowieka, gdzie możemy rozpoznawać Jego natchnienia oraz jak wydobywać z własnego wnętrza pragnienia serca i je realizować w codziennym życiu. O. Tomasz w konferencjach podkreślił wartość poznawania w podejmowaniu relacji. ?Poznanie Boga jest poznaniem miłości, bo Bóg jest MIŁOŚCIĄ. Każdy, kto poznaje miłość i z miłości do ludzi wypełnia swoje powołanie, ten poznaje również Boga. Jest to też kierowanie się miłością wobec bliźnich i wobec samego siebie?.

Ojciec zwrócił uwagę na metody rozeznawania, które są niezmienne w poszukiwaniu woli Boga względem nas. Zauważył, że ?poza nielicznymi wyjątkami, zgodności z wolą Bożą nie da się stwierdzić bez pomocy z zewnątrz. Osąd naszego rozeznania musi być poddany weryfikacji drugiej osoby. Może to być spowiednik, kierownik duchowy, przyjaciel?. Rozeznawanie nie dotyczy wyłącznie życiowego powołania, ale także codziennych wyborów, w których wybieramy większe dobro. Należy obserwować swoje serce, by poddawać je konfrontacji i w wierze podążać za Bogiem. S. Cordis poprowadziła spotkanie ze Słowem Bożym, w którym mogliśmy wsłuchać się w Słowo i podzielić się tym, co najbardziej trafia do naszego serca.

Zwieńczeniem całego dnia była wspólna Eucharystia, sprawowana w intencji: o rozeznanie powołania dla osób młodych i dar rozeznania w czynieniu dobra dla kroczących drogą powołania. Spotkanie we Mszy świętej umocniło nasze więzi, bo połączyła nas wspólna, a jedyna i niepowtarzalna miłość Boga względem nas.

Bogu niech będą dzięki za wspólnie przeżyty czas, za spotkanie z Bogiem w Słowie, adoracji i Eucharystii, za wymianę doświadczeń i radości Ojca i każdej z Was!

 

Posted in Aktualności.